Japan Business Services

Contacts

  • Share

Assurance

EY - Mohan Pandian

Mohan Pandian

Director, UK

+44 [0]20 7951 5653

EY - Yoshihiko Nakatani

Yoshihiko Nakatani

Partner, Japan

+81 3 3503 1100


Tax

EY - Shaun De Boo

Shaun De Boo

Head of UK&I Japan Business Services

+44 [0]20 7951 5614

EY - Kenji Amino

Kenji Amino

Partner, Japan

+81 3 3506 2411


Transaction Advisory Services

EY - Ian Whitlock

Ian Whitlock

Partner, UK

+44 [0]20 7951 0892

EY - Jon Clark

Jon Clark

Partner, UK

+44 [0]20 7951 7352

EY - Kenneth Smith

Kenneth Smith

Partner

+81 3 4582 6400


Advisory

EY - James Meader

James Meader

Partner, UK

+44 [0]20 7951 0045

EY - Shohei Harada

Shohei Harada

Partner

+81 3 3503 1100