EY

        

Analiza potencjału oszczędności w zakresie PFRON:

Wypełnij krótki formularz i anonimowo sprawdź potencjał oszczędności:

1. Podaj kluczowe informacje:

(Jeśli nie pamiętasz danych, pomocniczo możesz sięgnąc po dokument: DEK-I-0).
 

Zatrudnienie ogółem (poz.16 część C):
W tym, liczba osób niepełnosprawnych ogółem (poz. 17 część C): 
Wpłata po obniżeniu (poz. 41 część D):

 2. Wpisz swój e-mail lub numer telefonu:
 

Adres email*
Nr telefonu*

3. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i przedstawi wstępny wynik analizy.
 

Jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowe informacje, wyślij skan dokumentu DEK-I-0 na ten e-mail >>

  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin serwisu internetowego EY *

* Pola obowiązkowe