EY

       

 

Konferencja regulacyjna dla sektora bankowego

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu, prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

 

Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Nr telefonu*
Firma*
Stanowisko*

Prosimy o zapoznanie się z agendą (pdf) i wybór interesujących Państwa bloków tematycznych:

 

11:00-12:30

Wybierz jeden z dwóch bloków tematycznych:

 

A1 B1

Zmiany w IRRBB – ewolucja czy rewolucja?

Efektywny biznesowo system kontroli wewnętrznej w świetle wymagań Rekomendacji H KNF

Roboty nadchodzą

Dostosowanie do RODO i przepisów krajowych w zakresie danych osobowych

 

13:30 - 15:00

Wybierz jeden z dwóch bloków tematycznych:

 

A2 B2

MSSF 9 Utrata wartości: Oczekiwany wpływ standardu na sektor bankowy oraz dalsze wyzwania

Ewolucja indeksów stóp procentowych

Proces kredytowy w bankowości przedsiębiorstw

FRTB, czyli nowe zasady podejścia do wymogów kapitałowych w ryzyku rynkowym

 

15:15 - 16:45

Wybierz jeden z dwóch bloków tematycznych:

 

A3 B3

CRD V/CRR II, Bazylea IV – nowe ramy prowadzenia działalności bankowej

Wykorzystanie Big Data w bankowości

BRRD jako narzędzie wzrostu stabilności i odporności instytucji finansowych

Zarządzanie relacją z klientem jako element systemu zarządzania ryzykiem

 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin serwisu internetowego EY *

* Pola obowiązkowe