EY

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Bilgi Formu

Firma Adı
Ad Soyad
E-mail adresi
Telefon numarası
Firmanızın faaliyet alanı
Firma ölçeği
Firmanızın yer aldığı bölge  
Firmanızda yürütülen proje türleri
Aşağıda bulunan programların hangileri ile ilgili destek aldınız ya da destek almaya devam ediyorsunuz?  

Ar-Ge veya Tasarım merkezlerinde (kurulması planlanıyorsa planlanan personel sayısı) görev alan personel sayınızı belirtiniz.

  • Mühendislik/Mimarlık/Tasarım bölümü mezunu
  • Temel Bilimler (Matematik/Fizik/Kimya/Biyoloji) mezunu
  • Teknisyen