Zoeken:

Go

 

Search our new global website to find insights, case studies and more.


Resultaten voor governance : Displaying 1 - 30 of 201

Titel Land Taal Content type Datum
Het eerste jaar van de herziene Nederlandse Corporate Governance Code
Konden ondernemingen de wijzigingen uit de aangepaste Nederlandse Corporate Governance Code 2016 doorvoeren in de praktijk én in hun verslagen? Om die vraag te beantwoorden, nam EY
Netherlands Dutch Publication 17-Jan-2019
EY - Blog: De kracht van de ‘morele’ governance bij familiebedrijven
Op de 4e CFO Round Table voor familiebedrijven dit jaar, spraken we met 12 CFO’s over governance en risicomanagement. Mijn EY-collega en hoogleraar aan de VU, Bert Steens leidde he
Netherlands Dutch Publication 21-Nov-2016
Governance scan
Met de Governance (Maturity) Scan krijgt u volledig inzicht in het huidige en gewenste volwassenheidsniveau van de governance-structuur van uw bedrijf.
Netherlands Dutch Publication 18-May-2016
Data privacy, Governance & Cybersecurity
Strengere regelgeving, privacy-issues en groeiend cyberterrorisme vragen om hoogwaardig beheer van uw data. EY biedt u hierbij brede, geïntegreerde ondersteuning.
Netherlands Dutch Publication 17-Sep-2015
Data privacy, Governance & Cybersecurity
Strengere regelgeving, privacy-issues en groeiend cyberterrorisme vragen om hoogwaardig beheer van uw data. EY biedt u hierbij brede, geïntegreerde ondersteuning
Netherlands Dutch Publication 17-Sep-2015
Het Europees financieel systeem en langetermijnwaardecreatie: tijd voor een heroverweging?
De consequenties van de veranderingen in ons ecosysteem, zoals klimaatverandering en uitputting van grondstoffen, leiden ons noodzakelijkerwijs naar het pad van duurzaam ondernemen
Netherlands Dutch Publication 18-Apr-2019
Het internaliseren van externaliteiten is de strategische kern van langetermijn­waardecreatie
Volgens André Nijhof staat langetermijnwaardecreatie voor een manier van besturen waarbij de blik is gericht op toekomstige ontwikkelingen. Het gaat daarbij niet om het oprekken va
Netherlands Dutch Publication 18-Apr-2019
Winst en purpose moeten samengaan
De maatschappij wordt niet meer warm van bedrijven die alleen letten op de winstcijfers. Zij moeten ook duurzame maatschappelijke waarde creëren. Winst en purpose moeten samengaan.
Netherlands Dutch Publication 18-Apr-2019
Zicht op toezicht
Het thema van deze editie van Zicht op toezicht is langetermijnwaardecreatie. Langetermijnwaardecreatie is in essentie heel eenvoudig. Het begint met zelf, op een goede manier, de
Netherlands Dutch Publication 18-Apr-2019
‘Goed begin, maar overal is verbetering nodig’
Het eerste jaar van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016 zit erop. Om te onderzoeken of ondernemingen met de wijzigingen uit de voeten konden, dook EY in de jaarverslagen
Netherlands Dutch Publication 13-Feb-2019
Zicht op toezicht 2017 - De vernieuwde code: eerste ervaringen
Deze Zicht op Toezicht bekijkt de herziene Nederlandse Corporate Governance Code die in december 2016 werd gepubliceerd en per 1 januari 2017 van kracht is.
Netherlands Dutch Publication 20-Dec-2017
Zicht op toezicht
Deze Zicht op Toezicht bekijkt de herziene Nederlandse Corporate Governance Code die in december 2016 werd gepubliceerd en per 1 januari 2017 van kracht is.
Netherlands Dutch Publication 19-Dec-2017
Verslag EY Ronde Tafels met commissarissen 2017
In 2017 werd Nederland opgeschrikt door de overnamestrijd rond Akzo en door een bod op Unilever. De rol van rvc is bij een overnamebod cruciaal.
Netherlands Dutch Publication 18-Dec-2017
Nieuwe governancecode: meer dan vinkjes zetten
Met de Governancecode Zorg 2017 hebben bestuurders in de zorg een forse uitdaging gekregen. Bekijk hier hoe het met governance binnen uw organisatie is gesteld.
Netherlands Dutch Publication 18-Apr-2017
Geschiktheidstoetsing
Wij zijn specialisten op het gebied van coachen en begeleiden van kandidaten bij de voorbereiding op en geschiktheidstoets van DNB/ILT en of andere toezichthouders.
Netherlands Dutch Publication 03-Nov-2016
Best friends are those you learn from. Are board members a CEO’s best friend?
Wat zijn de prangende kwesties die u als commissaris vooral bezighouden? Vragen die EY Board & Governance Services u stelt. Hoe beter de vraag, hoe beter het antwoord.
Netherlands Dutch Publication 05-Aug-2016
Board Reporting
Als commissaris of toezichthouder kunt u niet zonder adequate informatie. Hoe krijg u de juiste informatie, waar u behoefte aan heeft?
Netherlands Dutch Publication 18-May-2016
Cultuur & gedrag
Alleen met scherp inzicht in karakters en drijfveren ontstaat een topteam. Met EY Board & Governance Services haalt u het beste uit uw team.
Netherlands Dutch Publication 18-May-2016
Toezichtvisie en toezichtkader
Hoe houdt u hoogwaardig en duidelijk toezicht, zonder dat u te dicht op de bestuurder komt te zitten? Of wekelijks de organisatie moet bezoeken om een goed beeld te krijgen?
Netherlands Dutch Publication 18-May-2016
Zelfevaluaties
Tegenwoordig is het gebruikelijk dat de raad van commissarissen zichzelf evalueert. Maar stelt u als commissaris wel de juiste vragen?
Netherlands Dutch Publication 18-May-2016
Meer transparantie, betere controle
EY heeft ruime expertise op het gebied van financiële verslaggeving en corporate governance. Wat uw wensen ook zijn, we stellen multidisciplinaire teams samen die ervaring hebben m
Netherlands Dutch Article 17-Feb-2009
Hoe kom je van de theorie op papier naar het gewenste gedrag in de praktijk?
Zinvoller dan het uitvergroten van incidenten is het kijken naar achterliggende patronen in cultuur en gedrag. Voorkomen is beter dan genezen. Ten onrechte is men vaak meer gericht
Netherlands Dutch Publication 23-May-2019
Financial Accounting Advisory Services (FAAS)
Onze professionals helpen u niet alleen de weg te vinden in het IFRS-landschap.Ook op het gebied van governance en compliance, complexe transacties en verslaggevingsprocessen en i
Netherlands Dutch Publication 21-Aug-2015
Governance-vereisten in de huidige verzekeringsbranche
Samen met Tapestry Network hebben wij het Insurance Governance Leadership Network (IGLN) opgericht, een wereldwijd netwerk van commissarissen van een selecte groep grote verzekeraa
Netherlands Dutch Article 21-Jan-2013
Can compliance help you compete?
De basis op orde hebben, daar ondersteunen wij zorgorganisaties bij. Of het nu gaat om accountancy, fiscaliteit of wet- en regelgeving. En hoe kom je in control als de regels al ti
Netherlands Dutch Publication 12-Mar-2019
Externe managers in familiebedrijven (Nederlands)
Extern management kan een versterking voor een Familiebedrijf zijn, als er met de Familie en het bedrijf een culturele en emotionele verbondenheid is.
Netherlands Dutch Publication 09-Apr-2019
EY - Certified Information Privacy Manager (CIPM) training
Het CIPM programma is het eerste en enige privacy management certificeringsprogramma ter wereld. Privacy governance en management vormen het fundament van een succesvolle implement
Netherlands Dutch Publication 07-Sep-2018
Executive Remuneration in the Netherlands 2018
EY’s 2018 Executive Remuneration Report reveals how Dutch listed companies are balancing their executive pay decisions in a time of changing thoughts on corporate governance, trans
Netherlands Dutch Publication 28-Jun-2018
Zicht op toezicht | Rubriek Verslaggeving en Verslaglegging
In deze editie aandacht voor de nieuwe code die op 1 januari 2017 van kracht werd en dus actueel is voor de jaarrekeningen 2017.
Netherlands Dutch Publication 19-Feb-2018
Herziening IORP-richtlijn
De IORP II-Richtlijn stelt onder andere nieuwe eisen aan de governance van en informatievoorziening door pensioenfondsen. Deze Richtlijn is nu in de Nederlandse wetgeving geïmpleme
Netherlands Dutch Publication 15-Feb-2017

Zoekopdracht specificeren

Reset