‘Onderneming van het Jaar®’ is een initiatief van

In samenwerking met

Selectie en nominatie

Innovatief ondernemerschap

Gezonde financiële positie

Durf en doorzettingsvermogen om verder te groeien

Dat zijn de kenmerken van de “Onderneming van het Jaar”. Daar komt niet elk bedrijf voor in aanmerking. De deelnemingsvoorwaarden zijn immers scherp.

Om mee te dingen naar de titel van "Onderneming van het Jaar", dient uw bedrijf te voldoen aan een aantal kwantitatieve criteria:

EY - EOY criteria: De hoofdzetel van uw bedrijf is gevestigd in België

De hoofdzetel van uw bedrijf is gevestigd in België

EY - EOY criteria: Uw omzet, personeel of toegevoegde waarde groeide de laatste vijf jaar significant

Uw omzet, personeel of toegevoegde waarde groeide de laatste vijf jaar significant

EY - EOY criteria: U stelt minstens 30 mensen tewerk

U stelt minstens 30 mensen tewerk

EY - EOY criteria: Het management heeft een duidelijk equity belang in de onderneming

Het management heeft een duidelijk quality belang in de onderneming

Alle ondernemingen komen in aanmerking, van klein tot groot. Dat is al een gezond uitgangspunt.

Voor wie de eindmeet bereikt, zijn er echter nog meer redenen tot vreugde.

 • Zo speelt uw bedrijf - als één van de finalisten - de hoofdrol in een schitterende prijsuitreiking in het “Auditorium 2000” van de Heizel.
 • Daarnaast maakt uw onderneming kans om deel te nemen aan de verkiezing van de “EY World Entrepreneur of the Year” in Monte Carlo
 • Uw bedrijf mag eveneens een jaar lang het “Onderneming van het Jaar” -logo gebruiken. Qua prestige en public relations-waarde kan dat tellen.
 • U krijgt bovendien de kans om uw professionele netwerken, zowel nationaal als internationaal, verder uit te bouwen.

Tijdslijn

EY - EOY: Tijdslijn

De selectieprocedure bestaat uit verschillende fasen:

 • Fase 1

  Fase 1: februari – voorlaatste week april: Screening van de Belgische ondernemingen

  EY deskundigen screenen de prestaties van het Belgische bedrijfsleven en selecteren de ondernemingen die voldoen aan de volgende kwantitatieve criteria :

  • Uw bedrijf heeft over de 5 voorgaande jaren haar omzet, toegevoegde waarde of personeelsbestand significant zien stijgen?
  • De hoofdzetel van uw bedrijf is in België gevestigd?
  • U stelt minstens 30 personen te werk?
  • Het management heeft een duidelijk equity belang in de onderneming?
 • Fase 2

  Fase 2: eind april: Interviews met kandidaat-ondernemingen

  Alle kandidaat-ondernemingen nemen deel aan een gedetailleerd interview.

 • Fase 3

  Fase 3: mei: Selectie van de finalisten

  Alle interviews van de kandidaat-ondernemingen worden geëvalueerd en vervolgens worden de finalisten weerhouden.

 • Fase 4

  Fase 4: juni: Samenstelling van de dossiers

  De weerhouden finalisten stellen hun dossiers samen die aan een onafhankelijke jury worden bezorgd voor evaluatie.

 • Fase 5

  Fase 5: september: Beraadslaging van de jury.

  De jury beoordeelt de weerhouden finalisten op basis van een aantal kwalitatieve criteria:

  Ondernemingszin/Entrepreneurship: De leiding van de betrokken onderneming heeft blijk gegeven van ondernemingszin in de manier waarop deze de onderneming heeft doen groeien.

  Innovatie en Inventiviteit: De betrokken onderneming is innovatief in haar sector. Dit betekent niet dat het een "High Tech" bedrijf hoeft te zijn; innovatief ondernemen kan ook in traditionele sectoren.

  Gezonde financiële positie: De onderneming heeft een gezonde financiële positie en is er in geslaagd om positieve cashflow en positieve resultaten te genereren.

  Volharding: Bij het uitbouwen van de onderneming heeft de leiding volharding getoond. Tegenspoed heeft geleid tot successvolle koerswijzigingen.

  Dynamisch, innoverend: Het is de bedoeling een bedrijf te bekronen dat de potentie bezit om ook in de toekomst behoorlijke prestaties te leveren.

  Corporate Governance: De onderneming wordt behoorlijk bestuurd en gedraagt zich als een "goed burger".

 • Fase 6

  Fase 6: september: Bekendmaking van de finalisten

  In september worden de weerhouden finalisten bekend gemaakt aan de hand van een persbericht, een advertentie campagne in De Tijd en via sociale media.

Waarom zou uw bedrijf deelnemen aan
Onderneming van het Jaar?

 • De "Onderneming van het Jaar" is een Award met een sterke nationale en internationale uitstraling die de naamsbekendheid van het bedrijf enorm vergroot.
 • Gedurende het ganse project is er een permanente mediabelangstelling rond de deelnemende bedrijven, het verloop van de wedstrijd en de uitkomst ervan.
 • Het bedrijf kan sterk vertegenwoordigd zijn op de verschillende events en bijeenkomsten die in het kader van de "Onderneming van het Jaar" georganiseerd worden.
 • Dit zijn uitstekende opportuniteiten om aan formele en informele contactvorming / netwerking te doen. Hierbij denken we aan:
  • De Prijsuitreiking zelf, waarop prominenten uit alle bedrijfstakken en uit de politieke en academische wereld aanwezig zijn.
  • De traditionele onbijtcauserie met de Eerste Minister; de finalisten worden uitgenodigd door de Premier om tijdens een ontbijtcauserie te discussiëren rond het bevorderen van het ondernemerschap in België; Een ontbijtcauserie op het hoogste nationale niveau is dan ook een ideale gelegenheid voor top-ondernemers om met de Premier een dialoog aan te gaan omtrent ondernemerschap en de bevordering ervan.
 • De winnaar maakt kans om België te vertegenwoordigen op hetzij 'The International Entrepreneur of the Year Event' dat jaarlijks doorgaat in Palm Springs USA. Hetzij 'The EY World Entrepreneur of the Year Event' dat doorgaat in Monte Carlo.De vorige edities leren ons dat doorstoten tot de finale zowel voor de bedrijfsleider en zijn team als voor alle werknemers zeer motiverend werkt.
 • Als winnaar kan het bedrijf één jaar lang de titel 'Onderneming van het Jaar' dragen.
 • U wenst uw onderneming in te schrijven als kandidaat voor Onderneming van het Jaar 2018, contacteer ons dan via info@ondernemingvanhetjaar.be