Overheidsorganisatie van het Jaar

Publicaties

  • Share

View this page in French 

Van ambtenaar tot ‘civil servant’

EY - Voortdurend streven naar morgen

Is een overheidsorganisatie minder performant, heeft ze een minder gekwalificeerd management dan een privéonderneming? Mag het allemaal wat minder zijn bij de overheid? Is het ‘staatsapparaat’ log?

Het cliché overleeft, maar is passé. Er is veel veranderd, helaas grotendeels ongemerkt. Het wordt tijd dat we de excellerende overheidsorganisaties van vandaag geven wat hen toekomt: onze waardering en steun. Want wat ze doen, maakt in onze samenleving een groot verschil. Ze zijn niet gedreven door winst, maar door dienstverlening en de waarden waar wij samen voor kiezen. Daarvoor zijn mensen nodig die uit dàt hout gesneden zijn. En die zijn er. Ze kiézen voor de job van ambtenaar. Misschien omdat ze zo werk en privé kunnen combineren – en daar is niets mis mee. Maar ook omdat ze graag doen wat ze doen, omdat ze mensen willen voorthelpen, omdat ze hun werk terecht erg zinvol vinden.

De Engelse benaming voor ‘ambtenaar’ zegt het veel preciezer: civil servant. Een ambtenaar staat ten dienste van de burger. Wat hij doet, lijkt voor die burger vaak alleen maar vanzelfsprekend. Maar niemand zou willen dat er in de dienstverlening gesnoeid wordt. Als dat gebeurt, raakt het ons meteen. Het moet efficiënter, dat wel. Toch is dat streven niet nadrukkelijker aan de orde voor overheidsorganisaties dan voor privéondernemingen.

De eerste editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ bewees dat overheidsorganisaties niet moeten onderdoen voor privéondernemingen, dat ze op dezelfde leest geschoeid zijn, dat erkende experts ze volgens strenge criteria tegen het licht mogen houden. De onderscheiding gaat, na een vergelijkbare procedure als die voor ‘Onderneming van het Jaar®’, naar overheidsorganisaties die zich hebben onderscheiden. Ze schitteren door hun tevreden ‘klanten’, door hun doeltreffende en innovatieve organisatie, en door een strategische visie. Voor de winnaar van ‘Onderneming van het Jaar®’ is groei de inzet: in omzet, in toegevoegde waarde, in tewerkstelling ... Dat is niet het doel van een overheidsorganisatie. Een overheidsorganisatie kan haar klanten ook niet kiezen. Ze werkt voor iedereen, voor àlle burgers. Tegelijk zijn ambitie en performantie wel vergelijkbaar. Efficiënte overheidsorganisaties zijn belangrijk voor onze economie én voor de burger en de bedrijven. Ze kunnen bovendien een hefboom zijn voor de realisatie van groei en welvaart. Daarom verdienen ze een aparte award. Die komt er nu. Een jury van bedrijfsleiders en academici beoordeelde federale, regionale en lokale overheidsorganisaties.

Meer nog dan de nood aan een correcte beeldvorming over overheidsorganisaties, hebben we nood aan meer synergie tussen de publieke en de private sector. Dat blijkt nadrukkelijk uit de recente G20 Barometer van EY. Overheidsorganisaties kunnen een hefboom zijn voor de verwezenlijking van groei. Juryvoorzitter, voorzitter van het VBO en captain of industry Pierre Alain De Smedt bepleit dit belang in zijn ‘Woord van de voorzitter’.

De bekroning was een initiatief van EY in samenwerking met dezelfde partners van ‘Onderneming van het Jaar®’ – De Tijd en BNP Paribas Fortis en van Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. De staatssecretaris – zo zegt hij - wil de mentale muren tussen de private en de publieke sector slopen. Dat is nodig, meent hij, om de competitiviteit van het land te herstellen. En daarvoor heeft hij rolmodellen nodig. De onderscheiding ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ zal die jaar na jaar aanreiken.

Dit boek geeft u een zicht op de nieuwe onderscheiding voor overheidsorganisaties. Het licht de categorieën toe, stelt de genomineerden voor en presenteert de bevindingen van de experts.

Ontdek het boek: "Voortdurend streven naar meer".


Impulse - Corporate Magazine

Lees alles over ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2015’ in ons corporate magazine Impulse.

EY - Impulse 17


Havenbedrijf Antwerpen is ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®

Lees hier alles over de winnaars van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ - editie 2018.

Efficiëntie, klantgerichtheid en duurzaamheid: bij de uitreiking van de award voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ waren dat de meest gehoorde trefwoorden. Havenbedrijf Antwerpen maakte het meeste indruk op de jury en sleepte zo de hoofdprijs in de wacht.

EY - Overheidsorganisatie van het Jaar


FORUM – Nieuwsbrief voor de overheid

De ‘FORUM – Nieuwsbrief voor de overheid’ richt zich uitsluitend op onze activiteiten in de publieke en not-for-profit sector. Elk kwartaal laten we u kennis maken met enkele ‘hot topics’ en opgedane ervaringen. Deze nieuwsbrief wordt overigens ook als forum gebruikt om onze laureaten van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ in de aandacht te brengen.

Lees hier de FORUM nieuwsbrief.

EY - Forum