Overheidsorganisatie van het Jaar

Over dit initiatief

  • Share

View this page in French

Doel

 

Publieke organisaties staan voor tal van uitdagingen. In een context van budgettaire bezuinigingen slagen ze erin zich constant aan te passen aan de voortdurend evoluerende noden van burgers en bedrijven. Ze doen dit met glans en behalen uitstekende resultaten dankzij hun vindingrijkheid. Daarom wil onze bank deze organisaties aanmoedigen en hun teams extra in de verf zetten.”

Didier Beauvois
Head of Corporate Banking & Member of the Executive Board, BNP Paribas Fortis

 

De Tijd zet graag zijn schouders onder dit initiatief om een efficiënt en klantvriendelijk management van onze overheidsorganisaties in de spotlight te zetten. Veeleer dan enkel te klagen over tekortkomingen, denken we meer effect te bekomen door de vele goede en innovatieve voorbeelden de aandacht te geven die ze verdienen.

Frederik Delaplace
CEO Mediafin

 

Elk jaar opnieuw onderscheiden we overheidsorganisaties die kunnen en durven inzetten op een innovatieve strategie en zo een klantgerichte en betrouwbare dienstverlening aanbieden. Zij verdienen het dan ook om waardering te krijgen voor hun inspanningen om steeds beter te kunnen inspelen op de verwachtingen van de burger en de ondernemingen.

Patrick Rottiers
Country Managing Partner, EY Belgium

 

‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ is een initiatief dat in het leven werd geroepen in 2014 door organisatoren EY, De Tijd / L’Echo en BNP Paribas Fortis.

Met deze awards wensen de initiatiefnemers van de wedstrijd hun waardering en erkenning uit te spreken voor doeltreffende en innoverende overheidsorganisaties die burgers en bedrijven ten goede komen.Aldus willen de initiatiefnemers ook de onmisbare en ondersteunende kracht van overheidsorganisaties onder de aandacht brengen.

De centrale boodschap is dat de overheid een moderne omgeving is waar talentvolle mensen graag werken en waar objectieven en meetbare resultaten richtinggevend zijn. Voor alle partners van dit evenement is het belangrijk dat de genomineerden dienen als een aanmoediging voor alle overheidsorganisaties die zich dagdagelijks inzetten in functie van een klantgerichte dienstverlening.

In 2018, na de vijfde editie, werd besloten om deze prestigieuze prijsuitreiking tijdelijk te schorsen. Op deze site wordt u geïnformeerd over de lanceringsdatum van de volgende editie.


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat steeds uit verschillende fases. Geïnteresseerde overheidsorganisaties kunnen zich inschrijven door een inschrijvingsformulier, in de vorm van een zelfevaluatie, te vervolledigen. Deze formulieren worden in de tweede fase van het proces overgemaakt naar een Academische Raad, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende Belgische universiteiten, die de finalisten kiest. De EY experten gaan vervolgens bij alle genomineerde finalisten ter plaatse langs voor een interview. Tijdens dit interview worden drie nieuwe criteria, die niet in het inschrijvingsformulier vervat zaten, bevraagd. De resultaten van het interview en het reeds verkregen inschrijvingsformulier, worden aan de jury overgemaakt. De jury, een selectie van topfiguren uit de private sector (‘captains of industry’), komt bijeen om alle genomineerde finalisten de kans te geven om zichzelf voor te stellen. Op basis van deze presentaties en de geconsolideerde dossiers van alle finalisten, vindt de finale deliberatie plaats om de grote winnaars te kiezen. Het is ten slotte tijdens een prestigieus evenement, in het gezelschap van vele vooraanstaande persoonlijkheden en collega's van de publieke sector, dat de prijzen aan dezelfde winnaars werden uitgedeeld.


Beoordelingscriteria

De beoordelingscriteria die gehanteerd worden in deze wedstrijd, zijn gebaseerd op volgende kenmerken die de wedstrijdorganisatie nodig acht bij een toonaangevende overheidsorganisatie.

EY - OOvhJ: Beoordelingscriteria

Aan de hand van de vragenlijst in het inschrijvingsformulier, polsen wij bij onze deelnemers naar de maturiteit van de organisatie inzake volgende 6 beoordelingscriteria:

  1. Strategie
  2. Klantgerichtheid
  3. Effectiviteit
  4. Efficiëntie
  5. Betrouwbaarheid
  6. Duurzaamheid

Later, wanneer de EY experten langsgaan bij de door de Academische Raad geselecteerde finalisten voor het interview, zal ook gepolst worden naar volgende beoordelingscriteria:

  1. Wendbaarheid
  2. Innovatie
  3. Samenwerking