Overheidsorganisatie van het Jaar

Prijsuitreiking 2014

 • Share

View this page in French

Kruispuntbank Sociale Zekerheid, VRT, eWBS, MIVB en Stad Genk zijn de vijf winnaars van de eerste editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®

>> Klik hier voor de foto's <<

Brussel, 20 februari 2014. De organisatoren van ‘Onderneming van het Jaar®’ – EY en haar trouwe partners De Tijd, L'Echo en BNP Paribas Fortis – kennen samen met ondersteuning van Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, de onderscheidingen ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ toe. De awards werden in het leven geroepen om die overheidsorganisaties te huldigen die zich onderscheiden op het vlak van klantgerichtheid, strategie, effectiviteit & efficiëntie en duurzaamheid.

Vijf awards voor vijf performante overheidsorganisaties

 
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ)

  De KSZ ontving de award voor ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar 2014®’ uit de handen van Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. De KSZ is de motor en coördinator van e-government in de sociale sector en streeft daarbij naar een modernisering en vereenvoudiging van de formaliteiten die ondernemingen moeten vervullen evenals een efficiëntere organisatie van de overheidsdiensten.

  De jury was vooral onder de indruk van de enorme efficiëntiewinsten die de databank voor de overheid, en dus ook voor de burgers betekent. Een efficiënte sociale zekerheid belangt ons allemaal aan, en zal in de toekomst voor elk van ons nog belangrijker worden. Door er achter de schermen voor te zorgen dat de diverse spelers in het complexe gezondheidssysteem vlot, snel en efficiënt gegevens kunnen uitwisselen, biedt de Kruispuntdatabank de maatschappij een onmisbare meerwaarde. Zowel in kwaliteit, als in kwantiteit. Door de implementatie van de Kruispuntdatabank hebben de overheden al 1,7 miljard euro kunnen besparen. In deze budgettair uitdagende tijden kan dat tellen.

 • Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT)

  Minister-president Kris Peeters overhandigde aan de VRT de prijs voor ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar 2014 - Vlaanderen®’. De Nederlandstalige openbare omroep voor radio en televisie heeft als opdracht om een zo groot mogelijk aantal mediagebruikers te bereiken met een diversiteit aan hoogkwalitatieve programma’s.

  Als overheidsorganisatie is de VRT een speler apart. De zender moet opereren in een snel veranderende en competitieve markt, met aan de ene kant dynamische privébedrijven en aan de andere kant de overheid als aandeelhouder. Het vergt een sterk leiderschap om binnen die lijnen performant te blijven. Dankzij visie en flexibiliteit heeft de VRT moedig stand gehouden, en zelfs het voortouw genomen, zoals op het vlak van nieuwe media.

 • Wallonie-Bruxelles Simplification (eWBS)

  eWBS neemt de award ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar 2014 – Wallonië®’, uitgereikt door Jean-Pascal Labille, federaal minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, mee naar huis. eWBS staat in voor de administratieve vereenvoudiging en het elektronische bestuur van het Waalse gewest en de Franse Gemeenschap.

  Het aanpakken van de administratieve vereenvoudiging in Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel leek een onmogelijke onderneming. Het jonge agentschap eWBS besloot om deze uitdaging aan te gaan. Met een sterke focus op de tevredenheid en het comfort van de eindklant identificeerde het agentschap niet minder dan 950 administratieve stappen en werkte het aan ongeveer 250 projecten. De opdracht is meer dan eens kolossaal aangezien eWBS ook betrokken zal worden bij de bevoegdheidsoverdracht naar aanleiding van de staatshervorming. De jury besloot om eWBS in de kijker te zetten omwille van zijn veelbelovende eerste resultaten en ambities.

 • Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

  De award ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar 2014 – Brussel®’ werd door Céline Fremault, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en belast met o.a. economie en tewerkstelling, aan de MIVB uitgereikt. De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel verzorgt als vervoersmaatschappij elke dag de mobiliteit van meer dan 800.000 personen in onze hoofdstad.

  Het managen van miljarden aan investeringen, het coachen van meer dan 7.000 werknemers en het bedienen van miljoenen gebruikers in een stad die worstelt met zijn mobiliteit, verdienen een prijs op zich. Maar het is vooral de filosofie van de MIVB die de jury over de streep trekt. De focus ligt niet op de reiziger van de trams, bussen en metro’s. Hij ligt op de klant. En die is meer dan een reiziger alleen: het is iemand die vlot geïnformeerd wil worden, die het Brussels openbaar vervoer wil combineren met auto, trein of fiets. Die mentaliteit veranderen, vergde geduld, strategie en visie. De erkenning van de jury is een aanmoediging om dat spoor verder te berijden.

 • Stad Genk

  Stad Genk ontving tot slot de ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2014®’-award, uitgereikt door Yvan De Cock, head of Corporate & Public Bank Belgium BNP Paribas Fortis. Stad Genk tracht via verscheidene initiatieven en diensten het leven van zijn inwoners te faciliteren en streeft naar een duurzame groei en ontwikkeling van de stad. 

  Met de sluiting van de Ford-fabriek kreeg de stad Genk een tegenvaller van formaat. Zowel menselijk als budgettair. Maar net die moeilijke omstandigheden hielpen het stadsbestuur om op te stijgen. Met de invoering van het stadhuis van de toekomst werd radicaal gekozen voor de burger als klant. Zijn wensen en verzoekingen, zowel aan het loket, telefonisch als online, staan voortaan centraal, en het is aan de organisatie om zich daaraan aan te passen. Het resultaat is niet alleen een tevreden burger, maar ook aanzienlijke besparingen. De jury was vooral gecharmeerd door de uitnodiging van de stad Genk aan andere gemeenten, om die moderne aanpak te delen. Met de besparingsoefeningen waar vele gemeenten voor staan, is dat een nobele oproep. Besparen en efficiënter worden, less is more, is ook in de overheid mogelijk, bewijzen de Genkenaren.