Overheidsorganisatie van het Jaar

Prijsuitreiking 2015

 • Share

View this page in French

Het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, VDAB, RTBF, VISIT.BRUSSELS, IMOG en politiezone Mons-Quévy zijn de zes winnaars van de tweede editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’.
Speciale vermelding van de jury voor FAMIFED.

Winnaar_overheidsorganisatie van het jaar 2015

>> Klik hier voor de foto's <<

Brussel, 3 maart 2015. EY, in samenwerking met De Tijd/L'Echo en BNP Paribas Fortis kende de onderscheidingen van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2015 toe, in aanwezigheid van Eerste Minister Charles Michel, ministers-presidenten Rudy Demotte, Paul Magnette & Rudi Vervoort, Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput en Viceminister-president van de Vlaamse Regering Hilde Crevits. De awards van ‘Overheidsorganisaties van het Jaar®’ zetten organisaties en instellingen in de kijker die zich onderscheiden op het vlak van strategie, klantgerichtheid, effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid.

Juryvoorzitster en voorzitster van het VBO Michèle Sioen licht de keuzes voor de winnaars toe: “Deze organisaties zijn niet door winstbejag gedreven, maar zijn onmisbare hefbomen voor de groei en welvaart in ons land. Met ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ hopen we vanuit het bedrijfsleven onze waardering te tonen voor goed functionerende overheidsdiensten. De bekroonde organisaties hebben een voorbeeldfunctie en moeten een aanmoediging zijn voor alle openbare organisaties die aan een klantgerichte dienstverlening werken. Deze organisaties zijn een stimulans voor alle overheidsorganisaties om te werken aan een dynamiek van continue verbetering.”

Zes awards voor zes performante overheidsorganisaties

 
 • Het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED): ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015’

   Famifed prijs

  Tania Dekens, vergezeld door minister Steven Vandeput.


  Het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED), verantwoordelijk voor de uitbetaling en het beheer van kinderbijslag, kreeg de award voor ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015’ uit de handen van Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput. FAMIFED heeft ook een speciale vermelding van de jury ontvangen, voor haar efficiënte organisatie binnen een complexe administratie en voor het motiveren van haar medewerkers met wie de organisatie een zeer open en eerlijke communicatie voert. Deze award ontving FAMIFED uit handen van Eerste Minister Charles Michel.

  Een organisatie die afhankelijk is van zes ministers, die er dagelijks 300 kinderen bijkrijgt om voor te zorgen, en die een klantentevredenheid haalt van maar liefst 95%, verdient de federale prijs van de jury. Het management werd geprezen voor haar transparante en proactieve aanpak. FAMIFED is dankzij een uitgekiend change management traject al volledig klaar voor de regionalisering. Toch houdt FAMIFED er een toekomstgerichte visie op na als één van de eerste interregionale instellingen in België. Ook de inzet en flexibiliteit van de medewerkers werd geprezen. De werknemers krijgen te maken met ingrijpende veranderingen in hun organisatie, zonder zekerheid over hun eigen toekomst en die van hun organisatie. Deze award is een erkenning en hart onder de riem voor deze medewerkers die moeten werken in een moeilijke en onzekere situatie.

  De jury wenst FAMIFED te verkiezen tot ‘Overheidsorganisatie van het Jaar 2015’ omdat ze graag een specifieke boodschap wil meegeven. FAMIFED krijgt deze erkenning voor haar aanpak van de 6de staatshervorming. FAMIFED toont aan dat het mogelijk is om ook in een heel complex land een efficiënte overheidsorganisatie uit te bouwen. De staatshervorming werd als trigger aangewend om de organisatie te hervormen en te verbeteren in plaats van bij de pakken te blijven zitten of vast te houden aan de taken die de organisatie tot dan uitvoerde. Bovendien is de toekomst van de organisatie onzeker, wat de bewondering van de jury nog vergroot voor de proactiviteit en motivatiekracht waarmee deze organisatie de complexe uitbetaling van de kinderbijslag in goede banen leidt. De jury is daarom van mening dat FAMIFED een voorbeeld is voor alle overheidsorganisaties die de komende jaren met verandering te maken krijgen.

  Contact FAMIFED:
  Tania Dekens (administrateur-generaal)
  tania.dekens@famifed.be
  02 237 20 02
  www.famifed.be

 • VDAB: ‘Regionale Overheidsorganisaties van het Jaar 2015 - Vlaanderen’

   VDAB prijs

  VDAB ontving de award van viceminister-president Hilde Crevits.


  De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ontvangt de award ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 - Vlaanderen’ van Viceminister-president van de Vlaamse Regering Hilde Crevits. De VDAB helpt burgers bij hun loopbaanontwikkeling, met speciale aandacht naar diegene uit kansengroepen.

  VDAB – ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Vlaanderen’ Nergens is de efficiëntie en strategie van een overheidsorganisatie van zoveel belang als bij een van de basisbehoeftes in onze maatschappij: het recht op werk. Centraal in de visie van de VDAB staat leiderschap. Elk personeelslid wordt gevormd om tot een leider uit te groeien, die werkzoekenden aanstuurt om zelf het heft in handen te nemen in de concurrentiële strijd om werk. Dat de hele organisatie doordrongen is van leiderschap, heeft het in grote mate te danken aan zijn eigen gedelegeerd bestuurder, die visie en daadkracht combineert en er zo in slaagt om de sociale en de economische missie van zijn dienst te verzoenen. Daardoor exporteert de VDAB zijn aanpak intussen ook naar andere landen, wat zeker voor een cultuurgebonden materie als werk allerminst evident is. Dat maakt de VDAB een van de sterkste overheidsorganisaties van dit land.

  Contact VDAB:
  Fons Leroy (Gedelegeerd bestuurder)
  fons.leroy@vdab.be
  katrien.vereecken@vdab.be
  02 506 15 34

 • RTBF – ‘Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Regionaal Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel’

   RTBF prijs

  Ministers-presidenten Rudy Demotte en Paul Magnette overhandigden de award aan de RTBF.


  Ministers-presidenten van de Franse Gemeenschapsregering en de Waalse Gewestregering, Rudy Demotte en Paul Magnette, overhandigden aan de Radio-Télévision Belge Francophone (RTBF) de prijs van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Regionaal Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel’.

  Media evolueren constant en creëren nieuwe uitdagingen voor de spelers in deze wereld. De manier waarop RTBF erin slaagt om haar zware structuur van het verleden aan te passen aan de nieuwe uitdagen in deze veranderende wereld, wist de jury te overtuigen. De Franstalige openbare omroep heeft nu sinds lang immers geen (quasi-)monopolie meer. Sinds 2002 heeft RTBF een nieuwe beheersmethode kunnen invoeren. De publieke omroep heeft ook meer afwisseling in haar aanbod gebracht, inclusief de integratie van internet en sociale media die de verankering van haar gemeenschap heeft versterkt. Bovendien heeft RTBF drie drastische bezuinigingsplannen moeten uitvoeren, met als gevolg een vermindering van 30% van haar personeelsbestand over de laatste 10 jaar. Desondanks toonde RTBF geen begrotingstekort. Terwijl de opbrengst (voor belasting) van 2004 op nul stond, bedroeg deze €25 miljoen in 2014.

  Contact RTBF:
  Jean-Paul Philippot (administrateur generaal)
  jpph@rtbf.be
  02 737 34 18

 • VISIT.BRUSSELS – ‘Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Brussel’

   VISIT Brussels prijs

  Rudi Vervoort, Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, reikte de award uit aan VISIT.BRUSSELS.


  De award ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Brussel’ werd door Minister-president van de Brusselse Hoofstedelijke Regering Rudi Vervoort, aan VISIT.BRUSSELS, communicatieagentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgereikt.

  De cijfers die deze dienst kan voorleggen zijn indrukwekkend. Onze hoofdstad trekt jaarlijks zeven miljoen bezoekers, van wie er 700.000 langs de bureaus van VISIT.BRUSSELS passeren. Zowel op het vlak van evenementen, sales, marketing, onderzoek en het aantrekken van toeristen speelt deze dienst een onmiskenbare rol voor de hoofdstad, en dus voor het hele land. Door te focussen op specifieke thema’s die goed in de markt liggen, zoals stripverhalen of gastronomie, en daarbij telkens met de aansluitende sectororganisatie te werken, heeft VISIT.BRUSSELS een efficiënt model uitgebouwd om de hoofdstad van Europa nog beter op de kaart te zetten.

  Contact VISIT.BRUSSELS:
  Patrick Bontinck (CEO)
  p.bontinck@visitbrussels.be
  02 549 50 90

 • IMOG – ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Vlaanderen’

   IMOG prijs

  IMOG ontving de award uit handen van Yvan De Cock van BNP Paribas Fortis.


  De award ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Vlaanderen’ werd uitgereikt aan de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (IMOG). IMOG is verantwoordelijk voor de geïntegreerde afvalverwerking van 11 gemeentes in Zuid-West-Vlaanderen. Deze intercommunale is een referentie geworden op het vlak van afvalpreventie, -ophaling en -verwerking. Ook internationaal scheert de organisatie hoge toppen, onder meer door de hele keten van de afvalverwerking aan te pakken, met in het bijzonder aandacht voor preventie. Het viel ook in de smaak van de jury dat de intercommunale geïnvesteerd heeft in externe benchmarking. Daardoor heeft het de jongste jaren een mooie evolutie kunnen voorleggen op vlak van efficiëntie, duurzaamheid en strategie. De intercommunale toont aan dat innovatie niet exclusief tot het domein van de privésector behoort, een sector waarmee ze bovendien intens samenwerkt.

  Contact IMOG:
  Koen Delie (Directeur externe zaken)
  koen.delie@imog.be
  056 71 61 17

 • Politiezone Mons-Quévy;Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Wallonië’

   Police Mons prijs

  Politiezone Mons-Quévy kreeg de award van Yvan De Cock van BNP Paribas Fortis.


  De politiezone Mons-Quévy, de interpolitiezone van de gemeentes Bergen en Quévy, ontvingen tot slot de prijs van ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 – Wallonië’.

  Politiediensten worden niet altijd op een voetstuk geplaatst. In het geval van de politiezone Mons-Quévy is dit echter meer dan verdiend. De Bergse politiezone vindt het belangrijk dat iedereen bij de veiligheidsstrategie betrokken wordt, en heeft daarom samenwerkingen op verschillende niveaus ontwikkeld : met de plaatselijke instanties, winkeliers, privé-veiligheidsondernemingen (op vlak van sociale media monitoring, camerabewaking, enz.), met de Franse CRS (gezien de grensnabijheid) en uiteraard ook met de burgers, dankzij een 24/24 ontvangstdienst voor dringende telefoongesprekken. Bovendien zijn buurtagenten onmiddellijk via GSM beschikbaar voor de burgers. In het kader van Mons 2015 heeft de politiezone 60 nieuwe agenten aangeworven. Gezien het lage aantal vertrekken, blijkt het personeel bovendien ook zeer tevreden te zijn over de strategie. Ondanks het opleggen van budgettaire beperkingen sinds 15 jaar, is de politiezone er toch in geslaagd om drie jaar op rij winst te maken, wat aan het budgettaire evenwicht van de stad bijdraagt.

  Contact zone de Police Mons-Quévy:
  Marc Garin (Vice-voorzitter)
  marc.garin@skynet.be
  0475 69 27 07