Overheidsorganisatie van het Jaar

Prijsuitreiking 2016

 • Share

View this page in French

Zorgbedrijf Antwerpen, la Société wallonne des eaux en Fedasil zijn de drie laureaten van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar® 2016’! Zorgbedrijf Antwerpen werd verkozen als overkoepelende winnaar!

#PSOawards16

>> Klik hier voor de foto's <<

Brussel, 28 juni 2016. Tijdens de derde editie van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’, georganiseerd door EY in samenwerking met De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis, werden de winnaars onthuld, in het bijzijn van o.a. vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, Steven Vandeput, minister-president van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois, minister-president van de Franse Gemeenschapsregering Rudy Demotte en minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Rudi Vervoort.

Juryvoorzitster en voorzitster van het VBO Michèle Sioen licht de keuzes voor de winnaars toe: “Deze organisaties zijn niet door winstbejag gedreven, maar zijn onmisbare hefbomen voor de groei en welvaart in ons land. Met ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ hopen we vanuit het bedrijfsleven onze waardering te tonen voor goed functionerende overheidsdiensten. De bekroonde organisaties hebben een voorbeeldfunctie en moeten een aanmoediging zijn voor alle openbare organisaties die aan een klantgerichte dienstverlening werken. Deze organisaties zijn een stimulans voor alle overheidsorganisaties om te werken aan een dynamiek van continue verbetering.”

 • Overkoepelende winnaar: Zorgbedrijf Antwerpen

  De jury heeft beslist om het Zorgbedrijf Antwerpen te kiezen als overkoepelende winnaar en bekroont de organisatie met de titel ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2016. Zorgbedrijf Antwerpen ontving deze onderscheiding uit handen van vicepremier en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Kris Peeters.

  Volgens de jury is de organisatie een voorbeeld voor alle collega’s in de overheid. Ze tonen dat de kloof tussen overheid en privé niet groot hoeft te zijn door uit te blinken in hun professionalisme. Een overheidsorganisatie die ten dienste staat van de maatschappij hoeft niet bang te zijn om te focussen op klanten, schaalvergroting, efficiëntie en groei. Daarenboven implementeert het Zorgbedrijf een vernieuwend personeelsbeleid waarbij het management van de medewerkers een team van ondernemers wil maken. Medewerkers krijgen de kans om nieuwe zaken uit te proberen. Het is een mentaliteit die aan een opmars bezig is binnen overheidsbedrijven, dit blijkt ook dit jaar weer uit de hele sterke kandidatenlijst voor de ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ 2016. Het Zorgbedrijf slaagt erin om aan te tonen dat een ambtenaar ook een ondernemer kan zijn. In die zin is deze prijs een stimulans voor de honderden medewerkers van de andere efficiënte overheidsorganisaties die elke dag opnieuw bewijzen dat een overheidsorganisatie ook wendbaar, snel en modern kan zijn.

 • Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil): ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016

  De dynamische en flexibele manier waarop Fedasil omgaat met een crisissituatie, toont de sterkte van deze organisatie aan en maakt hen de verdiende winnaar van de award voor de ‘Federale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016.

  Sinds de zomer worden zij met een ongeziene crisis geconfronteerd en moest de organisatie plots de opvangcapaciteit voor de toestroom van vluchtelingen verdubbelen van 16.000 naar 35.000 plaatsen. Fedasil stond niet alleen voor logistieke uitdagingen, maar de organisatie diende ook te bouwen aan een communicatiebeleid om het maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe centra groot te houden. Ondanks het feit dat Fedasil de afgelopen maanden in de kijker liep, is de keuze niet gebaseerd op emotionele redenen of omwille van de persaandacht voor de organisatie. Doorslaggevend was het crisismanagement van de organisatie. Sterker nog: Fedasil is een voorbeeld geworden voor andere Europese landen, die met dezelfde uitdaging geconfronteerd worden.

  De nieuwe leiding van de organisatie is erin geslaagd bruggen te bouwen met partners uit het middenveld en de privésector en bovendien wisten ze zich uitstekend staande te houden in een uitdagende politieke context. Met deze prijs hoopt de jury om Fedasil te stimuleren om ook dit jaar de opvang van vluchtelingen in goede banen te leiden aan de hand van een structurele aanpak in combinatie met crisismanagement.

  Contact Fedasil: Jean-Pierre Luxen – Algemeen Directeur – jean-pierre.luxen@fedasil.be – 02 213 44 11 – http://fedasil.be/

 • La Société wallonne des eaux (SWDE): ‘Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016

  La Société wallonne des eaux (SWDE) is de grootste waterproducent in België, wat zou kunnen doen vermoeden dat zij in een comfortabele positie zitten. Niets is minder waar: de organisatie wordt de laatste jaren geconfronteerd met een lager waterverbruik, door bijvoorbeeld het toenemende aantal gezinnen dat regenwater opvangt, terwijl de distributiekosten ongewijzigd blijven.

  Toch kan de organisatie geen prijsverhoging invoeren, omdat het als overheidsbedrijf gebonden is aan wettelijke prijsbepalingen. Hoewel dit een behoorlijk druk legt op SWDE, slaagt het bedrijf erin om sinds 2009 een constante groei voor te leggen. Ze slagen erin om winst te generen door enerzijds de kosten te verminderen en anderzijds de productiviteit te verhogen. Daarenboven investeert het bedrijf jaarlijks 100 miljoen euro om de onvermijdelijke veroudering van de waterleiding op te vangen. Een investering die zijn vruchten afwerpt, aangezien de waterverspilling door lekken met 8 miljoen kubieke meter per jaar verminderd wordt.

  De inflatie wordt de volgende uitdaging voor de nabije toekomst: SWDE zal het watertarief met 0,20 cent/kubieke meter moeten verlagen. SWDE zette reeds enkele initiatieven in werking die hierop moeten inspelen: zo zullen alle commerciële documenten naar klanten elektronisch opgestuurd worden in 2016 en wordt er gewerkt aan een systeem dat ervoor zal zorgen dat de prikklok voor het personeel in 2018 tot het verleden zal horen.

  Contact La Société wallonne des eaux (SWDE): Eric Smit – Voorzitter van het Directiecomité – eric.smit@swde.be – 087 34 28 39 – https://www.swde.be/

 • Zorgbedrijf Antwerpen: ‘Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar’ 2016

  Het Zorgbedrijf Antwerpen baat 17 woonzorgcentra, 3.250 serviceflats, 42 dienstencentra en een gamma thuisdiensten uit. De organisatie gaat op een efficiënte en professionele manier om met één van de toekomstige uitdagingen van onze maatschappij: de vergrijzing. Wat Zorgbedrijf Antwerpen bijzonder maakt is haar visie: de organisatie wordt uitgebaat als een privébedrijf, maar verliest nooit de focus op de senioren, de werksfeer en motivatie van werknemers en vrijwilligers binnen de organisatie. In het kader van deze visie maken zij gebruik van strategieën zoals productvernieuwing, innovatie, focus op de concurrentie, klantvriendelijkheid, schaalvergroting, marketing en financiële spitstechnologie, die eerder thuishoren in de privésector. De jury hoopt dat deze prijs een aanmoediging is om het evenwicht tussen zorg en bedrijf te blijven nastreven.

  Contact: Johan De Muynck – Algemeen Directeur – johan.demuynck@zorgbedrijf.antwerpen.be – 03 338 52 76 – http://www.zorgbedrijf.antwerpen.be/