ARPS

Accounting Research Public Sector

View this page in English

  • Share

Het New Public Management is al jaren aan een opgang bezig binnen de non-profit en de publieke sector. Het onderzoekscentrum ARPS (Accounting Research Public Sector) is een samenwerkingsverband tussen EY en de Universiteit Gent en verricht wetenschappelijk onderzoek naar de evolutie in deze ondernemingsmanagement- en accounting stijl.

Meer info
EY - ARPS: UGent

Op deze pagina vindt u de ARPS-nieuwsbrieven terug. Met deze nieuwsbrief brengen wij driemaandelijks interessant nieuws, kritische bemerkingen en aankondigingen rond verschillende accountingonderwerpen.

Meer info
EY - ARPS: Nieuws

Een overzicht van: wetenschappelijke publicaties, populaire pers en masterproeven.

Meer info

EY - ARPS: Publicaties

ARPS stelt zich tot doel kwalitatief hoogstaand en (inter)nationaal relevant wetenschappelijk onderzoek in de publieke en non-profit-sector te verrichten. Kenmerkend voor de wetenschappelijke activiteit die ARPS ontplooit, is het streven naar een synthese tussen fundamenteel en empirisch onderzoek enerzijds en beleidsoriënterend en praktijkgericht onderzoek anderzijds.

Meer info

 

EY - ARPS: Over