• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

EY evalueert Brusselse nachttaxidienst Collecto

EY evalueert Brusselse nachttaxidienst Collecto

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest subsidieert de nachttaxidienst Collecto. Deze collectieve service biedt nachtraven transport aan tegen aantrekkelijke prijzen op het hele grondgebied. Alvorens de concessieovereenkomst in 2017 te verlengen, wilde het gewest een evaluatiestudie uitvoeren, met het oog op de verbetering van de contractuele voorwaarden van de nieuwe concessie.

Na de aanbesteding door de directie Taxi’s van Brussel Mobiliteit kreeg EY de studie-opdracht toegewezen. De capaciteiten van EY op het gebied van data-analyse, econometrische studies en internationale vergelijkingen waren doorslaggevend.

Studie in vier delen

EY splitste de studie op in vier delen. Eerst werd een inventaris opgesteld. Dan volgde een internationale benchmarking van vergelijkbare diensten. Het derde deel bestond uit een gedetailleerde analyse van de financiering van de dienst en van de prijsgevoeligheid van de gebruikers. Deze analyse omvatte verschillende scenario’s voor de toekomst. Ten slotte onderzocht EY in welke mate Collecto complementair was aan andere diensten, zoals het NOCTIS-busnetwerk. Om de besluitvorming te vergemakkelijken, werden de onderzoeksresultaten samengebracht in een heldere, didactische presentatie.

Gefundeerde aanbevelingen

Mobiliteit is een belangrijke en complexe kwestie voor de autoriteiten. Naast de financiering van de weginfrastructuur en het openbaar vervoer moeten ook veranderingen in mobiliteitsgedrag, gerelateerd aan factoren als telewerk en de komst van nieuwe spelers als Uber, grondig bekeken worden.

Het belang van dit onderzoek lag dan ook in zijn transversale benadering, waarin ook een analyse van ervaringen uit het buitenland werd meegenomen. Deze aanpak, ondersteund met kwantitatieve analyses, zorgt ervoor dat de conclusies en aanbevelingen echt relevant zijn voor de opdrachtgever.

Het belang van dit onderzoek lag dan ook in zijn transversale benadering, waarin ook een analyse van ervaringen uit het buitenland werd meegenomen.

Meer informatie? Contacteer

Iouri Brouhns
+32 2 774 6258