The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Vastgoed en infrastructuur in de nieuwe legislatuur

EY Real Estate & Infrastructure

Op 1 januari 2019 vatten gemeenten en provincies een nieuwe bestuursperiode aan. Een van de uitdagingen voor de nieuwe legislatuur wordt de ontwikkeling en het beheer van vastgoed en infrastructuur. Nieuwe technologieën en gepaste samenwerkingsverbanden kunnen helpen om alles in goede banen te leiden. Real Estate & Infrastructure Advisory Services (REAS) heeft de expertise en ervaring om overheden daarbij te begeleiden.

Contact

EY - Tristan Dhondt

Tristan Dhondt
Vennoot Real Estate Advisory Services
+32 2 774 6017
LinkedIn logo

Internet of Things

Samen met zijn technologiepartners geeft EY REAS overheden de mogelijkheid om het Internet of Things (IoT) in te zetten voor vastgoed en infrastructuur. Met behulp van IoT kunnen we bijvoorbeeld verkeersstromen objectief meten, van zowel voertuigen als zwakke weggebruikers. Die informatie kan dan gebruikt worden om de aantrekkelijkheid van een winkel-wandelcentrum in kaart te brengen en bij te sturen of om verkeersstromen in realtime te beheersen.

Blockchain

EY REAS biedt ook blockchain aan als techniek van de toekomst. Met behulp van blockchain kunnen overheden bijvoorbeeld mede-eigenaarschap en projecten in de sociale economie objectief traceerbaar maken en burgerparticipatie vergemakkelijken. Een solide digitale strategie is voor overheden vandaag een must en ook daarin kan EY REAS adviseren.

Publiek-private samenwerking

De voorbije jaren heeft EY REAS veel ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking (PPS). PPS vereist een bijzondere aanpak, waarbij de keuze van de juiste privépartner, de inschatting en het opzet van het project, de premarketing en de financiering een cruciale rol spelen. Vaak blijkt projectfinanciering de te volgen weg. Het gaat hierbij om een constructie waarbij de overheid de kosten en de risico’s van infrastructuurprojecten meestal bij privépartners legt. Die krijgen dan in ruil de opbrengsten van het project.

Recente voorbeelden van PPS-projecten met EY REAS-begeleiding zijn:

 • Audit van het financieel model voor de bouw van 8 bruggen
 • Haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een nieuwe tunnel in Vlaanderen
 • Haalbaarheidsstudie voor de bouw van een gevangenis in Vlaanderen

EY REAS geeft all-round advies en begeleiding op het vlak van vastgoed en infrastructuur

 • Haalbaarheidsstudies
 • Financiële modellen
 • Risicoanalyses
 • Ontwikkelingsprojecten
 • Vastgoedfinanciering
 • Scenario-analyse
 • Strategie- en beleidsontwikkeling
 • Aankoop, verkoop en waardering

Recente EY REAS-projecten

 • Waardering van professioneel vastgoed na hernegotiatie van huurcontracten van een kantoorgebouw en logistieke site
 • Haalbaarheidsstudie voor de aanleg van twee nieuwe parkings nabij een haven
 • Strategisch advies voor de financiering van een nieuw project
 • Begeleiding bij projectfinanciering, inclusief financiering door de Europese Investeringsbank (EIB), en opmaak van een financieel model voor een ecologisch infrastructuurproject