The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Welke synergieën voor distributienetbeheerders?

De liberalisering van de energiemarkt, het energiedecreet, de opkomst van disruptieve technologieën, … deze nieuwe uitdagingen hebben grote gevolgen voor de distributienetbeheerders, die al synergieën hebben moeten creëren. De voorbije tien jaar is hun aantal in drie gedeeld. Een trend die nog lang niet voorbij is…

Neem contact met ons op voor meer informatie.

EY - Ingmar Christiaens

Ingmar Christiaens
Vennoot EY Advisory
+32 2 774 9219

EY - Thomas Richez

Thomas Richez
Manager EY Advisory
+32 2 774 6030

Op 1 januari 2007 liberaliseerde een Europese richtlijn de gas- en elektriciteitsmarkt. Het doel was tweeledig:

 • het toelaten van nieuwe spelers, voornamelijk leveranciers van gas en elektriciteit
 • een einde maken aan het monopolie van de intercommunales, die voordien baas waren over het distributienet en de prijzen van elektriciteit.

De liberalisering splitste de twee hoofdactiviteiten van energiebeheer op, met twee verschillende actoren tot gevolg:

 • leveranciers, verantwoordelijk voor de vrije verkoop van gas en elektriciteit
 • distributienetbeheerders (DNB’s), verantwoordelijk voor het onderhoud van technische installaties en meters.

Geliberaliseerd… maar toch niet helemaal

Hoewel de liberalisering moest leiden tot het openen van de markt voor nieuwe spelers, is door het unieke karakter van de technische installaties, het netbeheer toch in de schoot van de intercommunales gebleven, ondertussen distributienetbeheerders genoemd. Hun activiteit wordt nu wel gecontroleerd door de regelgevende instantie verantwoordelijk voor het grondgebied:

 • VREG in Vlaanderen
 • BRUGEL in Brussel
 • CwAPE in Wallonië.

Hoewel het beheer van het distributienet weinig wordt beïnvloed door de liberalisering van de sector, zijn distributienetbeheerders toch verplicht hun kosten te optimaliseren. De regulator legt hen een jaarlijkse herziening van het tariefplan op, met het oog op consistentie en transparantie in de prijzen voor de consument, die niet zelf zijn distributienetbeheerder kan kiezen.

Welke distributienetbeheerders in België?

Gedreven door druk op de kosten en hun openbaar statuut zoeken de distributienetbeheerders naar synergie. Sinds de liberalisering hebben de beheerders van gas- en elektriciteitsnetwerken hun aantal daardoor zien krimpen tot het huidige niveau van acht:

 • Vlaanderen
  • Eandis: distributie in 236 gemeenten
  • Infrax: 126 gemeenten voornamelijk in Vlaanderen + enkele in Wallonië
 • Wallonië
  • ORES: bestrijkt 75% van het Waalse grondgebied
  • RESA: regio Luik
  • AGEI: Zuidwest-Henegouwen, tussen Couvin en Erquelinnes (alleen elektriciteit)
  • AIEH: Andenne, Gesves, Ohey, Rumes en Viroinval (alleen elektriciteit)
  • Régie de Wavre: Waver (alleen elektriciteit)
 • Brussel
  • Sibelga: het hele gebied van Brussel-Hoofdstad

Er zijn nog altijd veel distributienetbeheerders, vooral in Wallonië. Daarom streven sommige grote spelers naar nog meer synergie.

Uitdagingen voor distributienetbeheerders

De distributienetbeheerders worden vandaag geconfronteerd met vele uitdagingen, waarvan de belangrijkste zijn:

 • het decreet over het distributienetbeheer, dat hen elke andere activiteit dan het beheer van het netwerk verbiedt
 • de opkomst van nieuwe technologieën, zoals
  • zonnepanelen: wijdverspreid maar nog volop in ontwikkeling
  • elektrische auto's: de huidige infrastructuur is nog onvoldoende om een groot aantal voertuigen op te vangen
  • micronetwerken: particuliere netwerken, autonoom ten opzichte van producenten en netwerkexploitanten
  • batterijen voor de opslag van energie voor later gebruik.

Al deze uitdagingen zullen een impact hebben, niet alleen op hoe we energie verbruiken, maar ook op hoe de distributienetbeheerder zijn netwerk zal beheren.

Geboorte van Fluvius in Vlaanderen

De twee Vlaamse distributienetbeheerders hebben daarom toenadering tot mekaar gezocht. Het initiële doel was om samen de slimme meter in te voeren en zo op kosten te besparen. Op 1 januari 2019 zal Fluvius, ontstaan uit de fusie van Eandis en Infrax, uiteindelijk alle activiteiten van de twee distributienetbeheerders overnemen.

Samenwerking tussen Ores en Resa

Aan Waalse kant gaan Ores en Resa samenwerken, vooral rond:

 • de invoering van slimme meters
 • de modernisering van straatverlichting
 • de oprichting van een gemeenschappelijk inkoopcentrum.

Op weg naar één netwerkbeheerder per regio?

Op papier schept één beheerder per regio mogelijkheden:

 • grotere schaalvoordelen
 • een regionaal onderhoudsplan voor het netwerk
 • een gelijke prijs, ongeacht de gemeente waar de gebruiker woont.

De creatie van één distributienetbeheerder zit aan Waalse zijde nog maar in de ideefase. Een wijziging van decreten is nodig om de overdracht van het beheer van een gas- en elektriciteitsnetwerk naar een andere distributienetwerkbeheerder mogelijk te maken. Daar wordt momenteel in het Waalse parlement over gedebatteerd.

Ondersteuning noodzakelijk

De Belgische energiemarkt staat al enkele jaren onder druk. Het heeft een goede ondersteuning nodig om zijn potentieel te realiseren. De uitdagingen zijn talrijk en hebben invloed op alle domeinen van het bedrijf, of het nu gaat om:

 • fusie en overname
 • financiën en belastingen
 • juridische aspecten
 • menselijke hulpbronnen
 • of de invoering van 3.0-computersystemen voor de ondersteuning van operationele afdelingen.