• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Fraudebestrijding vergt een systematische aanpak

EY - Fraudebestrijding vergt een systematische aanpak

Fraude? Niet bij ons! Wees toch maar niet te zeker. Fraude heeft altijd al bestaan en zal ook altijd blijven bestaan. Bewust zijn van het risico is een eerste stap bij effectieve fraudebestrijding.

Oplichting, corruptie, interne fraude, cybercrime… het zijn maar enkele voorbeelden van bedenkelijke praktijken die voorkomen in organisaties, ook in overheidsorganisaties. Samenwerking tussen mensen en organisaties leidt vaak tot grootse verwezenlijkingen. Maar waar mensen (samen)werken valt bedrog niet uit te sluiten. Dat is overigens iets van alle tijden. De werkwijze van een fraudeur en de gebruikte technieken evolueren wel constant. Zo is de klassieke bankroof op de terugweg, maar zijn gesofistikeerde cyberaanvallen vandaag een plaag. Kredietkaartfraude en identiteitsdiefstal hebben dan weer de plaats ingenomen van de ouderwetse chequevervalsing.

Moet u zich dan maar neerleggen bij deze realiteit? Nee, maar het onderkennen van het fraudegevaar is een noodzakelijke eerste stap om u er tegen te wapenen. Vervolgens kunt u met een frauderisicomanagementsysteem het risico op fraude terugbrengen tot beheersbare proporties. Zo’n systeem bestaat uit drie onderdelen – preventie, detectie en reactie – die samenwerken als een geïntegreerd geheel.

PREVENTIE: Voorkomen is beter dan genezen

Een fraudeur probeert steeds de zwaktes in een systeem te misbruiken. Ga daarom zelf bewust op zoek naar de zwakke punten in de organisatie en implementeer de nodige controlesystemen.

Bij veel fraudegevallen zijn malafide klanten of leveranciers betrokken. Weten met wie u zaken doet en overeenkomsten afsluit, is essentieel bij risicobeheersing. Waar is uw nieuwe leverancier gevestigd? Wie zijn de aandeelhouders van de op het eerste zicht interessante prospect? Is er een logische economische reden voor de commerciële relatie? Dit zijn maar enkele van de vragen die, als onderdeel van een intern controlesysteem, moeten beantwoord zijn alvorens u met een nieuwe partij in zee gaat.

Interne controlesystemen kunnen fraude echter nooit volledig uitsluiten. De menselijke factor is immers essentieel in de naleving van de procedures, maar het is vaak ook de zwakste schakel. Mensen maken soms onbewust fouten, worden om de tuin geleid of misbruiken hun kennis en positie om frauduleuze transacties op te zetten. Controle moet hand in hand gaan met sensibilisering. Zodat uw medewerkers weten hoe ze onethisch gedrag kunnen voorkomen en herkennen. En waar ze verdachte handelingen kunnen melden.

DETECTIE: Fraude ontdekken in een vroeg stadium

Als u in een vroeg stadium ongewone transacties kan detecteren, beperkt u de eventuele verliezen. Maar het proactief opsporen van fraude wordt vaak vergeleken met het zoeken naar een naald in een hooiberg. Onbegonnen werk, zo lijkt het. Met de huidige data-analyseoplossingen gaat dit excuus niet meer op. Gespecialiseerde dataminingtechnieken laten toe om verdachte transacties en gedragingen op te sporen in zeer grote hoeveelheden data.

REACTIE: Fraude-audit

De ervaring leert dat fraude niet ongestraft mag blijven. Als onregelmatigheden toch maar in de interne doofpot verdwijnen, creëert de organisatie een sfeer waarbij de drempel tot frauderen steeds lager wordt.

Elk fraudegeval vereist daarom een adequate reactie. Steeds meer organisaties beseffen dat het geen schande is om met fraude geconfronteerd te worden zolang men er maar krachtdadig op reageert en de nodige lessen uit trekt.

Een degelijke fraude-audit creëert transparantie bij vermoedens van onregelmatigheden. Het management kan daardoor correcte beslissingen nemen en eventuele verliezen recupereren.

FIDS: Een ervaren partner

Fraud Investigation and Dispute Services (FIDS), een onderdeel van EY’s Assurance Services, assisteert uw organisatie bij het opstellen van een degelijk frauderisicomanagementsysteem. Het FIDS-team maakt intelligente verbindingen tussen uw bedrijfsvoering, uw markten en uw relaties. Dat levert inzichten en instrumenten op om fraude te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Bij een vermoedelijk of concreet fraudegeval onderzoekt FIDS de feiten en brengt ze met een fraude-audit overzichtelijk in kaart. Het team staat uw organisatie ook bij met juridisch en technisch advies.

FRAUD SURVEY VAN EY


VERLAAG DE DREMPEL VOOR KLOKKENLUIDERS

Fraud Survey van EY

Meer dan één op de drie Belgische werknemers is ervan overtuigd dat fraude geregeld voorkomt in ons land. Dat blijkt uit de 15de editie van de EMEIA Fraud Survey van EY.


Fraud Survey van EY

Amper 4% van de Belgische respondenten heeft weet van hotlines voor klokkenluiders, waar ze mogelijke wantoestanden aan de kaak kunnen stellen.


Fraud Survey van EY

In heel West-Europa is 19% van de ondervraagden op de hoogte van hotlines voor klokkenluiders, tegenover slechts 4% in België. Belgische organisaties hebben dus nog werk aan de winkel om de drempel voor klokkenluiders te verlagen. Het is belangrijk dat organisaties hun werknemers motiveren om correct te handelen en eventuele inbreuken te rapporteren.

Meer informatie? Contacteer

Frederik Verhasselt
+32 477 233 000

Peter Leyman
+32 474 988 509