• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Blockchain en de overheid:
bedreiging of opportuniteit?

Een blockchain is een netwerk dat toelaat om op een veilige manier transacties uit te voeren, zonder tussenkomst van een derde partij. Het is een publiek grootboek waarin transacties op een onbetwistbare manier worden vastgelegd. Over wat blockchains concreet kunnen inhouden, bestaat discussie. Maar de consensus is toch dat ze de taak van controlerende overheden op termijn zullen kunnen overnemen. Een bedreiging? Misschien biedt het ook mogelijkheden…

blockchain

Elke gebruiker die deelneemt aan een blockchain heeft een kopie ervan op zijn computer staan. Wanneer een transactie plaatsvindt, controleren alle computers van de blockchain de transactie, waardoor het praktisch onmogelijk is om nog fouten te maken of te frauderen. De meest bekende blockchaintoepassing is Bitcoin, maar de mogelijkheden beperken zich niet tot de financiële sector.

 

Waarom blockchain?

Blockchaintechnologie maakt tussenpartijen overbodig. De controlerende functie van een tussenpartij wordt overgenomen door de schakels in een blockchain. Het systeem biedt vele voordelen. Het is:

 • snel, dus hogere transactiesnelheden zijn mogelijk
 • kostenefficiënt en doet zo de transactiekosten dalen
 • veilig, want alle gegevens zijn individueel gecodeerd
 • onveranderlijk, want alle gevalideerde gegevens zijn onomkeerbaar
 • transparant, want het grootboek is toegankelijk voor alle deelnemers
 • controleerbaar, want datum en tijd van de transacties worden geregistreerd
 • programmeerbaar en maakt slimme contracten mogelijk.

Deze voordelen komen vooral tot hun recht in sectoren waar transacties meerdere malen gecontroleerd en geverifieerd moeten worden. De publieke sector is zonder twijfel één van die sectoren.

 

Blockchain in de publieke sector

Door besparingen staan overheden zwaar onder druk om kostenefficiënter te werken. Er wordt verwacht dat met minder middelen een even goede of zelfs betere dienstverlening wordt geboden aan burgers en bedrijven. Blockchain kan de klassieke registratie- en controletaak van de overheid verlichten en ruimte creëren voor andere taken en functies. Vier domeinen van de publieke sector waar blockchaintechnologie zou kunnen worden toegepast, zijn:

 • Verificatie. Blockchain kan bewijzen dat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden of een persoon het juiste diploma heeft.
 • Identiteiten. Blockchain kan e-identiteiten toekennen aan burgers en hen op een veilige en betrouwbare manier laten stemmen.
 • Activa. Blockchain kan instaan voor de uitwisseling van geld, aandelen en obligaties tussen personen of organisaties.
 • Eigendommen. Blockchain is nuttig bij het beheer van kadasters, eigendomstitels en elke soort van onroerend goed in eigendom.

 

Voorbeelden uit de praktijk

Verschillende overheidsdiensten en overheidsbedrijven wereldwijd maken al gebruik van blockchaintechnologie. Burgers in Estland kunnen dankzij de technologie en een smartcard meer dan duizend overheidsdiensten gebruiken. Zij kunnen op een veel snellere en veiligere manier dan tevoren hun belastingaangifte doen, hun stem uitbrengen bij verkiezingen of hun medisch dossier opvragen. In België hebben burgers al een e-id waarmee ze persoonlijke dossiers kunnen opvragen en hun belastingaangifte kunnen invullen. Met blockchaintechnologie zou dit sneller, efficiënter en veiliger kunnen gebeuren.

In Zweden loopt momenteel een proefproject om vastgoedtransacties op een blockchain te plaatsen. Zodra een koper en een verkoper een overeenkomst sluiten wordt deze geregistreerd op die blockchain. Op deze manier kunnen alle partijen die betrokken zijn bij de transactie — banken, overheid, brokers, kopers en verkopers — de voortgang van de overeenkomst nagaan. Door blockchain kunnen alle transacties snel, veilig en betrouwbaar worden gevalideerd.

 

Welke acties kunnen overheden en overheidsbedrijven nemen?

Blockchain biedt enorme mogelijkheden. De moeilijkheid ligt in het identificeren en concretiseren van de mogelijkheden en de opportuniteiten die het biedt aan de eigen organisatie. Daarom raden wij aan om klein te beginnen en zo de mogelijkheden te ontdekken. Informeer u over blockchain en verken de kansen voor uw organisatie. Laat mensen binnen uw organisatie zich inspireren en een innovatief idee uitwerken. En aarzel daarbij niet om te experimenteren. Het zal ongetwijfeld de ogen openen.

Blockchain

Meer informatie? Contacteer

Thierry Mortier
+32 (0)2 749 17 22

Joris De Smedt
+32 (0)2 774 94 07