• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

De performantie-audit, een kostbare tool voor de publieke sector en de non-profitsector

De prestaties van de publieke sector en de non-profitsector? Het mag dan een trendy onderwerp zijn, het is ook vooral een constante zorg van bestuurders en overheid. EY kan bogen op een erkende expertise in performantie-audits, een auditvorm die in België echter nog maar weinig ingang vindt. Een woordje uitleg.

De performantie-audit

In tegenstelling tot de financiële audit, waarbij de financiële rekeningen onder de loep worden genomen, is een performantie- audit bedoeld om de instelling te evalueren aan de hand van haar prestatiedoelstellingen, en om haar geschikte aanbevelingen aan te bieden. De audit berust op drie algemeen erkende principes voor een gezond financieel b eheer (de 3 E’ s: e conomie, efficiëntie en effectiviteit). Ook andere principes kunnen overwogen worden, zoals het milieu of billijkheid.

 

België volgt de Europese beweging

In België voert enkel het Rekenhof dergelijke audits uit bij publieke instellingen. EY merkt echter wel dat er, net zoals in de andere Europese landen en binnen de Commissie, een stijging is in de vraag naar contractuele verbintenissen, met name in twee domeinen:

  • de performantie-audit van een project enerzijds, die de beheerder ervan verplicht na te denken over het behalen van zijn doelstellingen, het optimale gebruik van de middelen en de realiseerbare besparingen;
  • de prestatiecertificering van een vzw anderzijds, die kan beantwoorden aan het gebrek aan transparantie van de financiële balans, door kostbare informatie aan te reiken over het goede gebruik van de middelen en de naleving van het maatschappelijke doel.

 

De expertise van EY

EY begeleidt al meer dan een jaar publieke instellingen bij deze denkoefening, en werkte samen met het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aan de redactie van het naslagwerk ‘De (performantie-) audit in de publieke sector en de non-profitsector’1. Dankzij zijn unieke expertise in België is EY uw aangewezen partner voor een performantie-audit van uw instelling.

Meer informatie? Contacteer

Danielle Vermaelen
+32 (0)2 774 95 35

Corinne Degouys
+32 (0)2 774 63 68