• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Impactanalyses: onmisbaar bij politieke besluitvorming

EY ondersteunt de promotie van openbaar beleid met verschillende tools voor diverse autoriteiten. Brussel Fiscaliteit krijgt bijvoorbeeld hulp van EY bij zijn impactstudies over fiscale veranderingen. Voor overheden zijn de voordelen talrijk.

Impactanalyse

Socio-economische impactstudies zijn essentieel voor het voeren van een goed geïnformeerd openbaar beleid. Verschillende landen hebben, in navolging van de Europese Commissie, beslist om dergelijke studies op te leggen in het kader van wetgeving, verdragen en andere regelgeving met mogelijk significante gevolgen voor de economie. Deze studies worden opgezet vanuit een engagement om een openbaar beleid te voeren met een positief netto-voordeel en vanuit een bekommernis om gevoerd beleid te verantwoorden.

 

Impact van fiscale veranderingen

EY zet zijn expertise in om de publieke sector te ondersteunen. Zo krijgt Brussel Fiscaliteit hulp bij zijn impactstudies over fiscale veranderingen. Omdat fiscaal beleid een impact heeft op de hele economie, vereisen het ontwerp en de evaluatie van fiscale maatregelen bijzondere aandacht inzake drie aspecten:

  • veranderingen in het gedrag van economische actoren door fiscale prikkels kunnen de economische efficiëntie verminderen.
  • kwesties van eerlijkheid en rechtvaardigheid komen aan de oppervlakte als gevolg van de verdeling van de belasting over de bevolking.
  • fiscale maatregelen gaan gepaard met kosten die gemaakt worden om informatieverplichtingen na te leven. Die kosten hebben hun weerslag op alle economische actoren, waaronder ook de overheidsadministraties.

 

Hypothesen en resultaten

In het algemeen gaan impactmodellen uit van vereenvoudigende hypothesen en daar moet rekening mee gehouden worden bij het interpreteren van de resultaten. Afhankelijk van de behoeften en de context van het onderzoek, ontwikkelt EY ook dynamische modelleringstools. Met deze tools zien klanten de resultaten veranderen wanneer basishypothesen versoepeld of, integendeel, aangescherpt worden. Daarnaast zet EY ook andere tools in, zoals kostenbaten- en kostenefficiëntieanalyses, het standaardkostenmodel, de input-outputmatrix of econometrische analyses.

Meer informatie? Contacteer

Iouri Brouhns
+32 (0)478 99 62 55

Caroline Cleppert
+32 (0)479 52 04 71