• Share

Nieuws voor de overheid

Forum

Ongekende budgetlekken aanpakken & voorkomen

Niet alleen bij bedrijven maar ook bij de overheid en in de publieke sector vloeit ongemerkt geld — en dus broodnodige werkingsmiddelen — weg. Er kan en moet actie ondernomen worden om dit fenomeen te voorkomen.

Budgetlekken

Facturen die dubbel betaald worden, contractafspraken die niet tot bij de juiste personen in de boekhouding of administratie geraken, prijsafspraken die door leveranciers niet nagekomen worden en allerlei onbewuste fouten van mensen en systemen: het zijn maar een paar oorzaken van revenue en budget leakage. Het gaat telkens om geld dat ongemerkt uit een onderneming, een publieke organisatie of het budget van een overheidsinstantie verdwijnt.

 

Methodologie

Ondanks de vertrouwde interne controles door eigen financiële diensten, strenge audits en geautomatiseerde en gesofistikeerde ERP-systemen ligt het verlies aan inkomsten in ondernemingen tussen 1% en 5% van de jaarlijkse EBITDA, ongeacht bedrijfsgrootte of -sector. Bij de overheid en publieke organisaties schommelt de revenue of budget leakage tussen 0,05% en 0,3% van het totale budget. Deze cijfers zijn een zeer goede reden om het probleem op een doordachte en professionele manier aan te pakken. Het EY Advisory Team heeft hiervoor een specifieke methodologie en een plan van aanpak ontwikkeld (zie onderstaand schema).

 

Teamwork

Het EY Advisory Team werkt samen met bestuurders, ceo’s, overheidsmanagers, cfo’s en finance managers aan projecten van revenue en budget advisory om de budgetten van overheidsbedrijven en publieke organisaties te optimaliseren. De specialisten van het team wenden hun financiële en zakelijke ervaring aan om van elk project rond revenue en budget leakage een succes te maken. Omdat er gewerkt wordt op basis van profitsharing bent u zeker dat de belangen op elkaar afgestemd zijn.

Ongekende budgetlekken aanpakken en voorkomen

Meer informatie? Contacteer

Steve Van der Steen
+32 (0)477 95 32 71

Ludwig Bollaerts
+32 (0)479 52 04 71