The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2018

Closing the Gap

Version français

Vorig jaar was een recordjaar voor het aantal buitenlandse investeringen in België. In 2017 trok ons land 215 investeringsprojecten aan, goed voor zo’n 5.838 jobs. Dit blijkt uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijkse studie van EY die de aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie meet.

Het recordaantal projecten weerspiegelt zich ook in de perceptie van België als aantrekkelijk land om zich professioneel te vestigen, want investeerders lijken iets optimistischer dan vorig jaar. Toch is er nog geen reden tot euforie.

EY - Tristan Dhondt

Tristan Dhondt
Vennoot Real Estate Advisory Services
Tel: +32 (0)2 774 91 11

Realiteit

Buitenlandse investeringen in Europa stijgen langzamer

EY - Buitenlandse investeringen in Europa stijgen langzamer

In 2017 haalde Europa 6.653 directe buitenlandse investeringsprojecten (DBI) binnen, of 10% meer dan in 2016, wat 353.469 nieuwe jobs opleverde.

Beste resultaat ooit voor België

In 2017 trok België 215 buitenlandse investeringsprojecten aan, wat een stijging is van 7,5% ten opzichte van het jaar voorheen en het beste resultaat over een periode van tien jaar.

Daarmee is ons land achtste in de rangschikking van de aantrekkelijkste Europese landen, en moet het buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland laten voorgaan.

Vijf sectoren zorgen voor merendeel van investeringsprojecten

EY - Vijf sectoren zorgen voor merendeel van investeringsprojecten

Meer dan de helft van de buitenlandse investeringsprojecten in België wordt gerealiseerd in vijf sectoren. De transportsector, de chemische sector en de dienstverleningssector vormen vanuit een quasi gedeelde eerste plaats (15%) de top drie. De farmaceutische sector (10%) en de digitale sector (7%) sluiten de top vijf af.

Het evenwicht tussen de activiteiten lijkt zich te normaliseren. Sales & marketing moet een flink aantal projecten inleveren. Productie en logistiek herstellen zich.

“Het is belangrijk dat België blijft investeren in hoogtechnologische en innovatieve industrieën. Om met de rest van Europa te kunnen concurreren, is het ook van belang om digitalisering een prominente plaats te geven in het onderwijs.”

Tristan Dhondt, vennoot EY Real Estate Advisory Services

Perceptie

Investeerders zijn iets optimistischer over België

EY - Investeerders zijn iets optimistischer over België

In 2016 en 2017 zag slechts een kwart (26%) van de buitenlandse investeerders het investeringsklimaat in België in de volgende drie jaar in positieve zin evolueren. Dit jaar kunnen we een voorzichtige stijging (30%) vaststellen. Een teken van dynamisme na 2 jaren van een afwachtende houding?

Vlaanderen wint terrein ten koste van Brussel

Uit het perceptie-onderzoek blijkt dat Vlaanderen de aantrekkelijkste investeringsregio blijft (51%), gevolgd door Brussel (29%) en Wallonië (10%). De aantrekkelijkheid van Brussel is zorgwekkend, want die gaat de afgelopen jaren sterk achteruit (van 63% in 2015 naar 29% dit jaar). Toch blijft Brussel binnen de Europese top 10 van aantrekkelijkste steden overeind en behaalt een vergelijkbaar resultaat met voorgaande jaren.

De aantrekkingskracht van Vlaanderen uit zich ook in de reële investeringscijfers. De regio haalt met 63% het grootste deel van de buitenlandse investeringsprojecten binnen (134). Wallonië (42) en Brussel (37) hinken achterop.

EY - Vlaanderen wint terrein ten koste van Brussel

Belastingdruk verlagen

EY - Belastingdruk verlagen

De belastingdruk in België verlagen blijft een prioriteit voor buitenlandse investeerders, maar die is minder prangend dan vorig jaar (van 46% naar 34%).

Verder vinden ze het noodzakelijk dat België incentives geeft aan hoogtechnologische en innovatieve industrieën, alsook om de loonkost te verminderen.

Werkpunt: mobiliteit

EY - Werkpunt: mobiliteit

Een groot werkpunt blijft de mobiliteit. 43% van de bedrijven geeft aan dat de files en de weginfrastructuur in België een negatieve impact hebben op hun investeringsbeslissingen.

Geloof in de digitale economie

EY - Geloof in de digitale economie

81% van de ondervraagde bedrijven gelooft in het potentieel van België om de toekomstige uitdagingen op het vlak van innovatie aan te kunnen. Van de bedrijven die in België al actief zijn gelooft zelf 90% in dat potentieel.

“Het gefaseerd verlagen van de vennootschapsbelasting tot 25% is een belangrijke beslissing van de federale regering. Om de economie te stimuleren en de competitiviteit van bedrijven verder aan te zwengelen dient die maatregel onverkort worden uitgevoerd.”

Patrick Rottiers, Country Managing Partner EY België

Aanbevelingen

 • Fiscaliteit, financiën en wetgeving
  • Versneld uitvoeren van de 25% vennootschapsbelasting, en onverkort nog meer stappen zetten naar het Europees gemiddelde.
  • Implementeren van fiscale stimuli om arbeidsintensieve investeringen aan te moedigen
 • Arbeid
  • Verminderen van de belastingdruk en de sociale lasten voor werknemers en evalueren van de kloof met de belangrijkste handelspartners van België en ernaar handelen.
  •  Onverminderd doorvoeren van de taks-shift.
  •  Terugbrengen van het overheidsbeslag.
  • Beheersen van de kosten van de sociale zekerheid.
 • Innovatie, onderzoek en onderwijs
  • Vereenvoudigen van administratieve procedures en regels.
  •  Fiscaal aanmoedigen van innovatie en onderzoek.
  •  Meer inzetten op innovatie en onderwijs.
  • Inzetten op de convergentie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zoals inzetten op technisch geschoolde arbeid, etc.
 • Interne markt en infrastructuur
  • Inzetten op gecoördineerde, complementaire, maar gedifferentieerde promoties in het buitenland voor de drie Belgische investeringsregio’s (Vlaanderen, Brussel en Wallonië).
  •  Opmaken en uitvoeren van een realistisch termijnplan om de infrastructuurproblemen structureel aan te pakken zoals mobiliteit, zorg, sociale infrastructuur, etc.
  •  Versneld en robuust vergunningsbeleid.