Belgische werknemers vieren vandaag hun Tax Liberation Day

Frankrijk gaat dankzij taxshift met gele trui aan de haal

  • Share

View this page in French

Brussel, 27 juli 2016 – Door de taxshift die de regering van Charles Michel in België doorvoerde, daalde het reële belastingtarief voor Belgische werknemers van 59,47% naar 56,9%. Daardoor kunnen de Belgische werknemers negen dagen vroeger (vandaag) hun Tax Liberation Day 'vieren'. België was vijf jaar op rij het land met de zwaarst belaste werknemers van Europa. Nu geeft het zijn titel door aan Frankrijk, waar de Tax Liberation Day net als vorig jaar op 29 juli valt. Dat blijkt uit de nieuwe jaarlijkse studie van het Institut Economique Molinari op basis van data geleverd door EY.

De gegevens werden verkregen door middel van één consistente methodologie, toegepast in alle EU-lidstaten. Daardoor weerspiegelen ze de fiscale realiteit van echte, werkende mensen. Dit zijn de Tax Liberation Days van 2016:

Cyprus: 29 MAA Estland: 8 JUN Letland: 19 JUN Italië: 2 JUL
Malta: 18 APR Spanje: 8 JUN Tsjechië: 19 JUN Griekenland: 7 JUL
Ierland: 30 APR Slovenië: 9 JUN Slowakije: 20 JUN Duitsland: 11 JUL
Verenigd Koninkrijk: 9 MEI Litouwen: 13 JUN Nederland: 20 JUN Hongarije: 17 JUL
Bulgarije: 18 MEI Kroatië: 13 JUN Zweden: 22 JUN Oostenrijk: 19 JUL
Denemarken: 1 JUN Polen: 14 JUN Finland: 22 JUN België: 27 JUL
Luxemburg: 4 JUN Portugal: 15 JUN Roemenië: 23 JUN Frankrijk: 29 JUL

Belangrijkste vaststellingen – België

  • In de Europese Unie heft België de tweede hoogste lasten op arbeid; een werkgever betaalt in België voor een doorsnee werknemer 2,16 euro, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft (btw op het nettoloon niet inbegrepen). In 2015 was dat nog € 2,30.
  • In reële termen wordt meer belastinggeld van het Belgische loon (€ 31.967) ingehouden dan in elk ander EU-land.
  • De Belgen zijn nu de tweede duurste werknemers van de EU, maar staan pas op de 9e plaats qua netto-inkomen.
  • Het 'reële belastingtarief' (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 56,9%, vergeleken met het EU-gemiddelde van 45,0%.

Belangrijkste vaststellingen - Europa:

  • Als één enkele economische entiteit zagen doorsnee werknemers in de hele Europese Unie hun gemiddeld 'reëel belastingtarief' dit jaar lichtjes dalen van 45,2% naar 45,0%. Sinds 2010 is dit cijfer met 1,0% gestegen, hoofdzakelijk door een btw-stijging in 20 van de 28 lidstaten.
  • 44,4% van alle loonlasten in de EU-landen – bijdragen die werkgevers bovenop de brutolonen aan de sociale zekerheid betalen – is grotendeels onzichtbaar voor werknemers.
  • In landen met een 'vlaktaksbeleid' (45,7%) worden doorsnee werknemers nog altijd hoger belast dan in 'progressieve' systemen (44,8%) – een kloof die sinds 2010 niet is gedicht.
  • Meer dan de helft (54,9%) van de EU-burgers behoort niet tot de beroepsbevolking – een cijfer dat alleen maar toeneemt omdat de Europese bevolking ouder wordt. Sinds 2010 is het aantal Europeanen dat niet tot de beroepsbevolking behoort met 1% toegenomen.

Citaten van coauteur James Rogers:

“De taxshift van onze 'Zweedse' regering is een stap in de goede richting, maar de Belgen werken nog altijd vijf weken langer dan de echte Zweden om hun belastingen te betalen. De enorm productieve werknemers van België zijn nog altijd de tweede duurste van Europa. En in het algemeen staan ze meer euro's af aan de schatkist dan alle andere Europese burgers.”

Citaat van coauteur Cécile Philippe.

“De Belgische werknemers betalen meer voor hun regering dan alle andere Europeanen. Misschien moeten ze zich maar eens afvragen waarom ze daar niet het beste onderwijs, de beste gezondheidszorg en het beste pensioen voor terugkrijgen.”

De Tax Liberation Day is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer werkt om zijn belastingen te betalen en dus voor eigen rekening begint te werken. De data op de kalender weerspiegelen de realiteit zoals echte, werkende mensen die in de Europese Unie ervaren en de reële kosten om personeel in elk land aan te werven.

De studie, uitgevoerd door James Rogers en Cécile Philippe van het Institut économique Molinari in Parijs, is gebaseerd op gegevens van de OESO en de nationale instituten voor statistiek. EY berekende de loonbelastingen.

De studie van 2015 is beschikbaar via: http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/tax-burden-eu-2016.pdf