België haalt recordaantal buitenlandse investeringen binnen in 2017

Investeerders optimistisch over economisch klimaat maar eindmeet is nog niet in zicht

  • Share

Brussel, 11 juni 2018 – Vorig jaar was een recordjaar voor het aantal buitenlandse investeringen in België. In 2017 trok ons land maar liefst 215 investeringsprojecten aan, goed voor zo’n 5.838 jobs. Dit blijkt uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit, een jaarlijkse studie van EY die de aantrekkelijkheid van België als investeringslocatie meet. Het recordaantal projecten weerspiegelt zich ook in de perceptie van België als aantrekkelijk land om zich professioneel te vestigen, want investeerders lijken iets optimistischer dan vorig jaar. Toch is er nog geen reden tot euforie.

Nog nooit investeerden buitenlandse bedrijven zo veel in ons land als vorig jaar. België haalde 215 projecten binnen, een stijging van 7,5% ten opzichte van 2016. Met deze stijging bevestigt België de Europese tendens, want ook de algemene Europese investeringscijfers zitten in de lift. Met een totaal van 6.653 projecten, een stijging van 10%, bereikt het aantal directe buitenlandse investeringen in Europa eveneens een hoogtepunt. Op de Europese investeringsranking handhaaft België zich op de achtste plaats. Verder valt op te merken dat naast de Verenigde Staten, het vooral onze buurlanden zijn die steeds vaker in België investeren.

De stijging van het aantal investeringsprojecten wordt ook weerspiegeld in de houding van buitenlandse bedrijfsleiders. De resultaten van een bevraging bij bedrijfsleiders tonen aan dat 30% iets positiever ingesteld is over de Belgische attractiviteit, ten opzichte van 26% vorig jaar. Dit is dus een lichte stijging, maar het is voorbarig om te stellen dat het vertrouwen in België als investeringsland terug is. De meerderheid van de respondenten voorspelt namelijk een status quo van de Belgische attractiviteit en 8% denkt dat ons land erop zal achteruitgaan.

Vijf sectoren zitten in de lift – productie en logistiek herstellen zich

Uit de Barometer van de Belgische Attractiviteit blijkt dat vooral vijf sectoren een sterke stijging kennen qua investeringen: transport en logistiek, de chemiesector, de dienstensector, de farmaceutische sector en de digitale sector. Samen zijn deze sectoren, met hun 132 projecten, goed voor meer dan de helft van de buitenlandse investeringen. Vooral de dienstensector kent een grote opmars, met een verdubbeling van het aantal investeringen. Bovendien gelooft 35% van de ondervraagde bedrijfsleiders dat de digitale economie de groei van België de komende jaren zal beïnvloeden.

We merken dat het geloof in de groei van de digitale economie nog nooit zo hoog was. Vandaar is het belangrijk dat België blijft investeren in hoogtechnologische en innovatieve industrieën. Om met de rest van Europa te kunnen concurreren, is het ook van belang om digitalisering een prominente plaats te geven in het onderwijs,” zegt Tristan Dhondt, vennoot Real Estate Advisory Services bij EY.

Vlaanderen koploper, aantrekkelijkheid van Brussel zorgwekkend

De bevraging van buitenlandse investeerders leert ons ook dat er qua perceptie enkele opvallende regionale verschillen zijn. 51% van de ondervraagde bedrijfsleiders percipieert Vlaanderen als de aantrekkelijkste investeringsregio, gevolgd door Brussel (29%) en Wallonië (10%). Bij deze cijfers valt ook op te merken dat Vlaanderen de populairste regio is voor bedrijven die reeds in België actief zijn. Bedrijven die zich voor de eerste keer in België willen vestigen, blijven in de eerste plaats kiezen voor Brussel, al boet onze hoofdstad sterk in aan populariteit. In 2016 was nog 74% van de bedrijven voorstander van Brussel, vandaag de dag is dat percentage teruggevallen naar slechts 44%.

Volgens de bedrijfsleiders zit de sterkte van Vlaanderen onder andere in haar stabiel sociaal klimaat en de beschikbare subsidies en overheidssteun. De toegang tot de transportinfrastructuur is een sterkte van Vlaanderen en Brussel, maar de mobiliteitsproblemen wegen zwaar door. In Wallonië zijn de vele beschikbare ruimten een troef. De onvoldoende kennis van vreemde talen in Wallonië is echter een groot probleem voor 68% van de respondenten.

Het probleem van Brussel blijkt ook uit de Europese attractiviteitsstudie. Als hoofdstad van Europa slaagt Brussel er niet in om investeerders te overtuigen: slechts 7% vindt het een aantrekkelijk idee om er te investeren. Met dit resultaat strandt Brussel op de voorlaatste plaats in de ranking van aantrekkelijke Europese hoofdsteden.

Gemiste kansen door belastingdruk en immobiliteit

Hoewel 2017 zoals gezegd een recordjaar was op het vlak van directe buitenlandse investeringen en bedrijfsleiders een iets positievere houding aannemen ten opzichte van vorig jaar, moeten we uit de bevraging ook vaststellen dat er in België nog steeds enkele pijnpunten zijn.  Voor 34% van de bedrijfsleiders is het verlagen van de belastingen nog steeds een prioriteit voor België, wil ons land concurrentieel aantrekkelijk blijven op wereldniveau. Ook moet België werk maken van steun verlenen aan hoogtechnologische industrieën en innovatie en moet het inzetten op het verlagen van de arbeidskosten.

Volgens Patrick Rottiers, Country Managing Partner EY België “dient zich een brede waaier aan potentiële beleidsmaatregelen aan, om de aantrekkelijkheid van ons land voor buitenlandse investeerders naar de toekomst te verhogen. Het gefaseerd verlagen van de vennootschapsbelasting tot 25% is een belangrijke beslissing van de federale regering. Om de economie te stimuleren en de competitiviteit van bedrijven verder aan te zwengelen dient die maatregel onverkort worden uitgevoerd. De beleidsmakers dienen de juiste hefbomen te gebruiken om de Belgische attractiviteit voor buitenlandse investeerders op lange termijn te waarborgen.”

België moet niet alleen werk maken van een lagere belastingdruk, het moet ook dringend het mobiliteitsprobleem aanpakken. Globaal geeft  nog steeds bijna de helft van de bedrijven (43%)  aan dat de files en de weginfrastructuur een negatieve impact hebben op hun investeringsbeslissingen.

Leo Sleuwaegen, Professor of International Business and Strategy, KU Leuven, erkent het werk van de federale regering, al blijft er nog werk op de plank: “De daling in investeringsprojecten  en de geringe jobcreatie  in de  Brusselse regio is  zorgwekkend, vooral  tegen de achtergrond van de stijgende trend in  globale investeringsprojecten in kennisintensieve en IT  dienstensectoren. Het zeer licht gestegen optimisme van bedrijfsleiders betreffende het algemeen investeringsklimaat in België suggereert dat de hervormingen van de regering gewaardeerd worden, maar dat er nog heel wat inspanningen nodig zijn. Vooral belastingen, arbeidskost en de werking van de arbeidsmarkt in het algemeen blijven de belangrijkste aandachtspunten.”

Bekijk de Barometer van de Belgische Attractiviteit hier