Persbericht

Doorbraak in e-invoicing blijft uit

  • Share

Brussel, 24 november 2016. Hoewel de CFO van e-invoicing een speerpunt wil maken, verloopt de vooruitgang die onze ondernemingen boeken in de digitalisering van de factuur maar traag.

Dat blijkt uit de CFO Barometer, een enquête onder Belgische financieel directeuren georganiseerd door het vakblad CFO Magazine samen met consultancybedrijf EY. “De boom waar de Europese Commissie het in 2013 over had is er niet gekomen”, zeggen Matthias Penninck en Lander Bouten van EY.

Een positieve noot: twee jaar na de laatste enquête van CFO Magazine over e-invoicing, en drie jaar na de nieuwe richtlijn van de Europese Commissie, blijken alsmaar meer CFO’s (Chief Financial Officers) de papieren factuur vaarwel te zeggen. Een toenemend aantal ondernemingen (70% t.o.v. 53,3% in 2014 en 56,4% in 2012) factureert immers niet alleen op papier maar ook digitaal.

“Hoewel een positieve respons van 70% lager uitvalt dan verwacht, zien we toch dat viervijfde van de 30% die niet digitaal factureert wel aangeeft er ofwel mee bezig te zijn (33,3%), ofwel een implementatie van de nodige systemen binnen twee jaar te overwegen (48,1%)” zegt expert Matthias Penninck van EY

De toekomst van de factuur

Wat verwacht de CFO van de toekomst van de factuur? Een significante minderheid (31,5%) blijft geloven in de ontwikkeling van een standaard voor elektronisch factureren.

Hetzelfde geldt voor het aantal respondenten dat denkt dat de toepassing van pdf zal toenemen (56,5%). Het is immers de meest gemakkelijke methode om digitaal facturen te versturen. Maar zal dat leiden tot de grootste efficiëntiewinst?

“Nee”, zegt Penninck, “absoluut niet. Het is een snelle, tijdelijke oplossing die nog lang niet het duurzame elektronisch factureren (e-invoicing) benadert. Het is een verkapte papieren factuur en staat nog ver van het hele e-procurementverhaal waarin heel wat tijdrovende manuele ingrepen uitgeschakeld kunnen worden.”

Bijna zeven op de tien (67,4%) gelooft in een groeiend gebruik van EDI en xml-bestanden, een toename ten opzichte van voorgaande jaren (46,9% in 2014 en 40% in 2012). “Waarom is dat zo belangrijk? Omdat dit soort methodes tot de meeste efficiëntiewinst leiden”, stelt Penninck.

Gevraagd naar de verschillende redenen voor CFO’s om op elektronische facturatie over te stappen duidt 83,6% efficiëntie in het beheer en 67,1% kostenbesparing als voorname reden aan.

Geen behoefte aan

Een voorname reden om niet de stap naar elektronische facturatie te zetten, blijkt voor 40% van de respondenten die vandaag nog niet digitaal factureert het gebrek aan behoefte bij klanten en/of leveranciers aan deze toepassing.

“Als niemand met de vraag komt om aan elektronisch verkeer deel te nemen, dan zul je als onderneming hoogstwaarschijnlijk de denkoefening niet maken. In gesprekken met bedrijfsleiders vragen we daarom om zelf eens de business case te maken” zegt expert Lander Bouten van EY

Overheid kan een rol spelen

20% geeft dan weer als voorname belemmering aan moeilijk overweg te kunnen met alle verschillende formaten die voor elektronische facturatie beschikbaar zijn. Niettemin vindt de overgrote meerderheid (84,8%) het een goede zaak dat de overheid geen technologieën oplegt.

Ruim de helft van de CFO’s (52,2%) koestert overigens weinig verwachtingen in de overheid om het gebruik van digitale facturatie bij ondernemingen te stimuleren, zo blijkt uit de enquête. Toch kan de overheid een rol spelen, vindt Penninck.

“Het huidige systeem is zeer liberaal. De overheid zegt als het ware: je doet maar waar je zin in hebt, wat mogelijks tot een gevoel van juridische onzekerheid leidt (52,1% van de CFO’s). Een platform dat meer openheid creëert en rechtszekerheid biedt door data met de overheid te delen, bijvoorbeeld, zal in goede aarde vallen bij heel wat CFO’s die vooral ook compliant willen zijn.”