Persbericht

Veel overnames falen door een gebrek aan tijd

  • Share

• 59% van de Belgische CFO’s heeft onvoldoende tijd om een M&A-proces te combineren met zijn dagelijkse taken

• Meer dan een derde van de respondenten houdt zelden of nooit de activiteiten van de onderneming tegen het licht om te evalueren of ze nog core zijn of dat sommige activiteiten misschien beter worden verkocht

 

1 oktober 2018 - De wereld van Mergers and acquisitions (M&A) is veelzijdig en internationaal. Bovendien is de markt vandaag ook heel actief. Dat blijkt uit de resultaten van de CFO Barometer: 75% van de geënquêteerden geeft aan dat ze de voorbije vijf jaar betrokken was bij een overname of fusieproces. Driekwart van hen zat in de positie van koper. Groei en diversificatie zijn de voornaamste redenen om een overname te doen.

Een fusie- of overnametraject vergt heel wat aandacht van zowel de kopende als de verkopende partij. De CFO is een van de meest cruciale personen in een M&A-traject. Els Degroote, vennoot M&A bij EY: “De CFO krijgt dan ook, bovenop het dagelijkse werk, bijzonder veel werk voor zijn of haar rekening, zowel bij de koper als bij de verkoper. 59% van de respondenten van de enquête geven aan dat de combinatie van het M&A-proces met de dagdagelijkse operationele taken dé grote uitdaging is. Je neemt dat er niet zomaar bij. Het vergt heel intensieve inspanningen om aan alle verwachtingen te voldoen.” In een verkoperstraject is het voor finance namelijk enorm belangrijk om een goed beeld te geven van de historische cijfers, maar daarnaast moet ook een juist en betrouwbaar businessplan geleverd worden. 

People business

 Bij M&A gaat het niet alleen over cijfers en bedrijven, maar vooral over mensen. Een overname is zeker niet enkel en alleen een prijsverhaal. Er komt zo veel meer bij kijken. De twee partijen moeten samen een nieuw verhaal schrijven. Eén plus één mag niet minder dan twee zijn. Het is belangrijk om al heel vroeg in het proces te weten of er een klik is, benadrukt Els Degroote.

“Organisaties die betrokken zijn bij een overnametraject investeren ongelooflijk veel energie en middelen in een M&A-traject. Er komt heel wat werk bovenop de normale werklast. Als een overname- of verkoopproces al vergevorderd is en dan afspringt op een cultuurverschil of een mismatch tussen de partijen, is dat vaak zeer teleurstellend.”

“Omgekeerd, als beide partijen doorheen het hele traject intensief samenwerken in due diligence, kan het ook heel teleurstellend zijn als er helemaal op het einde geen akkoord is over de transactie. Dat laatste komt niet vaak voor, omdat een goede verstandhouding ook betekent dat de partijen weten wat de verwachtingen zijn. Dit geldt zeker in een een-op-eentransactie. In een competitief proces daarentegen leidt het uitspelen van verschillende partijen dan weer tot de beste voorwaarden.”

Waardering & timing

Uit de CFO Barometer kunnen we ook besluiten dat de juiste prijs een van de sleutelfactoren is voor een succesvol M&A-traject. Om die te bepalen bestaan er heel wat waarderingsmethodes. De makkelijkst te begrijpen methode is het vermenigvuldigen van de EBITDA met een multiplicator. Omdat het zo eenvoudig is, is de waardering zichtbaar en begrijpelijk voor iedereen binnen de organisatie. Het is echter wel belangrijk om de multiplicator toe te passen op de juiste basis, i.e. genormaliseerde EBITDA. 

Naast prijs scoren bij een M&A-traject ‘het management mee aan boord krijgen’ en ‘een goed uitgevoerd integratieplan’ het hoogst. De respondenten geven ook aan dat te hoge waarderingen het grootste risico zijn dat een overname de komende twaalf maanden niet doorgaat. 


Over de CFO Barometer 

De CFO Barometer is een onafhankelijk researchinitiatief van de redactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van tweehonderd Belgische CFO’s van middelgrote tot grote multinationale onderneming werd een vragenlijst omtrent een actueel CFO-topic afgenomen. De focus van de CFO Barometer is lokaal, waardoor de resultaten heel representatief zijn voor de Belgische markt en de CFO Barometer een benchmarktool wordt voor de in België actieve CFO.