The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Impulse: the latest news and inspirational stories from and for entrepreneurs

>> Solutions >> Impulse

Brexit: hoog tijd om u voor te bereiden

Solutions

EY - Brexit: hoog tijd om u voor te bereiden

In december 2017 bereikten het Verenigd Koninkrijk en de EU27 een akkoord over de drie struikelblokken uit de 1e fase van de Brexit-onderhandelingen (de scheidingsrekening, de grens met Noord-Ierland en de rechten van EU-burgers in het VK en vice versa). Dit voorjaar start in Brussel de tweede onderhandelingsfase, waarbij de toekomstige handelsrelatie tussen beiden partijen centraal staat.

Contact

EY - Franky De Pril

Franky De Pril
Vennoot EY Tax Consultants
+32 (0)2 774 94 84

EY - Jan Grauls

Jan Grauls
EY Senior Advisor
+32 2 774 6027

Zoals de zaken er nu voor staan, zal de brexit over minder dan één jaar een feit zijn. Na meer dan 40 jaar lid te zijn geweest van de EU wil het Verenigd Koninkrijk zich op 29 maart 2019 losmaken van het Europese vasteland. Hoe de nieuwe relaties tussen de EU en het VK er na de brexit zullen uitzien, is nog lang niet zeker. Die onzekerheid zal de komende maanden blijven heersen.

Overgang

Tussen de EU en het VK werd er in principe een overgangsperiode overeengekomen. In essentie is dat een verlengde periode waarin het VK gebonden zal blijven door haar bestaande EU-verplichtingen, meer specifiek om deel uit te maken van de eenheidsmarkt en de douane-unie.

Die overgang zal duren tot eind 2020. Het doel ervan is om zowel regeringen als bedrijven wat extra tijd te geven. Tijd die cruciaal zal zijn om ervoor te zorgen dat iedereen klaar is voor de brexit. Om iedereen ‘brexitproof’ te maken, als het ware.

Hou echter in het achterhoofd dat de overgangsperiode geen gegeven feit is, want ‘niets is overeengekomen totdat alles is overeengekomen’ (Michel Barnier, hoofdonderhandelaar voor de EU).

Ondanks deze onzekerheid tikt de klok. U kunt dus maar beter ernstig beginnen na te denken over uw bedrijf na de brexit.

Als uw onderneming goederen vervoert tussen het Europese vasteland en het VK, of als u investeringen hebt op Brits grondgebied, is het meer dan waarschijnlijk dat de brexit een impact zal hebben.

Tijd om u voor te bereiden

Uw startpunt: neem vanaf vandaag bepaalde zaken aan als vanzelfsprekend. De volgende feiten zijn onontkoombaar en zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor uw zakenrelaties met het VK na de brexit, ongeacht hoe de lopende onderhandelingen uitdraaien:

 • Na de brexit zullen de spelregels veranderen: zakendoen met het VK zal in elk geval anders zijn en er zullen meer handelsbarrières zijn dan vandaag. Kortom, het zal geen business as usual zijn.
 • Omdat het initiatief om de EU te verlaten van het VK kwam, zal de toekomstige relatie duidelijk minder gunstig zijn voor het VK dan voor het Europese vasteland.
 • Niet alleen handel en investeringen zullen worden getroffen. Er zullen ook ruimere problemen rijzen, zoals problemen met het wettelijk kader en juridische kwesties.
 • De kosten van zakendoen zullen stijgen.
 • Voor sommige sectoren of industrieën kunnen de gevolgen zwaarder zijn dan voor andere.

Stap een: bekijk en beoordeel de impact, misschien dienen er zich wel nieuwe kansen aan

 • Begin met een inventaris te maken van de betrokkenheid van het VK bij uw bedrijf. Die wordt vaak onderschat. Bepaalde vragen moeten worden beantwoord: Hoeveel klanten en leveranciers hebt u in het VK en in welke sectoren? Is uw toevoerketen VK-gevoelig, en in welke mate? Wat is het volume van uw transacties met het VK? Kijk ook naar de zaken die u doet met Ierland: Moet u vanuit dit land door het VK?
 • Bij het opmaken van de inventaris verdienen bepaalde aspecten bijzondere aandacht. Handel en douane bijvoorbeeld. Duidelijkheid over de toekomstige handelsrelaties tussen de EU en het VK zal er niet vlug komen, maar het is in elk geval een veilige gok om u voor te bereiden op een minder wrijvingsloze grens tussen de EU en het VK. Aangezien het VK uit zowel de eenheidsmarkt als de douane-unie wil stappen, is ‘een beetje’ grens onvermijdelijk. Beoordeel de financiële impact op uw handel: nieuwe accijnzen en btw-cashflows, bijkomende afhandeling van vervoerskosten, vertragingen aan de grens waarop niemand zit te wachten. Welke invloed zal dat allemaal hebben op uw leveringstijd?
 • Verder staat u ook best even stil bij fiscale en juridische kwesties. Leg bijvoorbeeld de clausules in verband met jurisdictie en strikte leveringstermijnen in uw bestaande contracten onder de loep. En wat zou de brexit kunnen betekenen voor het wettelijk kader waarin u werkt? Als u activiteiten hebt met hoofdzetel in het VK, zijn die dan afhankelijk van financiering door de EU, zoals R&D?
 • Vergeet daarnaast niet dat de brexit misschien ook kansen biedt. Kijk goed wie uw concurrenten op de markt zijn. Misschien slaagt u erin een gedeelte van hun Britse/Europese markt in te pikken. Distributiecentra die nu in het VK gevestigd zijn, willen misschien verhuizen naar het vasteland. Met zijn geografische ligging in het hartje van het meest geïndustrialiseerde gedeelte van Europa vormt België een aantrekkelijk alternatief.

Stap twee: een strenge en tijdige planning van impact en scenario zal u helpen op het juiste ogenblik de juiste beslissingen te nemen

 • Actualiseer uw scenario’s voortdurend en hou daarbij rekening met de lopende brexitonderhandelingen en de ontwikkelingen daarrond. Blijf op de hoogte en maak een onderscheid tussen wat politieke spin doctors u willen doen geloven en de werkelijkheid.
 • Aarzel niet om twee scenario’s uit te werken, een voor een zachte brexit en een voor een harde brexit.
 • Hou rekening met verschillende mogelijke aflopen, vooral met een afloop die een impact heeft uw kosten en op de prijszetting van uw producten.
 • Ontwikkel en plan, als het nodig is, met een werkstroom van handel en toevoerketen naar systemen, IT, mensen enz. Kijk waar de onderlinge afhankelijkheden zitten, vooral wanneer u uw systemen en handelsvoorwaarden actualiseert.
 • Plan hoe u de impact op leveringstijden en afhandeling aan de grens zult matigen.
 • Vraag uw juristen om de bestaande commerciële contracten met uw klanten of partners in het VK grondig uit te pluizen. Zoek naar mogelijke veranderingen in het wettelijk kader voor uw sector of industrie.
 • Zorg ervoor dat, als het zover is, uw brexitstrategie vlot wordt gevolgd door de implementatie ervan.

Stap drie: voer uw plannen nauwgezet en tijdig uit

 • Uit ervaring blijkt dat er aan een geslaagde uitvoering, en dan vooral aan systeem- en IT-veranderingen, een grondige planning en heel wat inspanningen voorafgaan.
 • Communiceer uw brexitstrategie aan uw belanghebbenden, leveranciers en klanten zodra ze is goedgekeurd. Laat zien dat uw bedrijf de zaken onder controle heeft, ‘brexitproof’ wil zijn en vertrouwen heeft in zijn toekomst na de brexit.
 • De uitvoering kan vandaag al beginnen door commerciële contracten te herbekijken, een douanestrategie toe te passen om de afhandeling aan de grens te vermijden, de juiste logistieke partners te kiezen enz.

Bedrijven die een heldere visie hebben over hoe de brexit hun business zal beïnvloeden en tegelijk starten met de voorbereiding van een ‘worst case scenario’, zullen het best kunnen inspelen op de opportuniteiten die een dergelijke verandering met zich meebrengt en zo een voorsprong creëren op hun concurrenten.

Als het op de brexit aankomt, heeft EY een pak ervaring in huis om cliënten te helpen scenario’s uit te werken in alle drie de fasen, van het onderzoeken van de impact over planning tot uitvoering. Wij helpen cliënten in alle industrieën en sectoren, van kmo’s tot grote ondernemingen. EY adviseert, vergemakkelijkt, begeleidt en helpt.