The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Impulse: the latest news and inspirational stories from and for entrepreneurs

>> Entrepreneurship >> Impulse

Havenbedrijf Antwerpen is ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®

Entrepreneurship

EY - Havenbedrijf Antwerpen is ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’

Efficiëntie, klantgerichtheid en duurzaamheid: bij de uitreiking van de award voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ waren dat de meest gehoorde trefwoorden. Havenbedrijf Antwerpen maakte het meeste indruk op de jury en sleepte zo de hoofdprijs in de wacht.

Op 6 maart reikten EY, Mediafin en BNP Paribas Fortis de award voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ uit. Voor de vijfde editie van het evenement gingen de partners op zoek naar de federale, regionale en lokale overheidsorganisaties die zich optimaal ten dienste stellen van burgers en bedrijven. De jury hield daarbij onder meer de strategie van de deelnemende overheidsorganisaties tegen het licht, naast aspecten als klantgerichtheid, operationele efficiëntie en vlotte samenwerking.

Wendbare organisatie

EY - Overheidsorganisatie van het Jaar®

Vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon reikte de overkoepelende award voor ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ uit aan Havenbedrijf Antwerpen.

“We zijn bijzonder trots”, aldus CEO Jacques Vandermeiren. “De award vormt de kers op de taart van het veranderingstraject dat we een jaar geleden zijn gestart. We gaan voor een wendbaar havenbedrijf, waarvoor verandering niet een bedreiging maar een opportuniteit vormt.”

De jury wist het traject van Havenbedrijf Antwerpen naar waarde te schatten, net omdat het inspeelt op de spiegel die de stakeholders het bedrijf voorhouden. “We waren iets teveel met onszelf bezig”, legt Jacques Vandermeiren uit, “terwijl onze stakeholders net verwachten dat we de haven klaarstomen voor de uitdagingen van de toekomst: digitalisering, automatisering, mobiliteit, modal shift, noem maar op.”

Opnieuw uitgevonden

EY - Overheidsorganisatie van het Jaar®

Op federaal niveau werd de FOD Binnenlandse Zaken verkozen tot ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’. Isabelle Mazzara, voorzitter van het directiecomité, kreeg de award uit handen van minister van Defensie Steven Vandeput.

“De award is een erkenning voor de manier waarop de FOD zich helemaal opnieuw uitvindt”, zegt ze. “Als overheidsdienst is het belangrijk om zich innovatief op te stellen voor burgers en bedrijven. We zetten maximaal in op producten en diensten die inspelen op wat burgers en bedrijven vandaag van de overheid verwachten.”

Samenwerking tussen de diverse diensten is daarbij cruciaal, zo blijkt, en dat merkte ook de jury op. Binnenlandse Zaken vervult al langer een pioniersrol, denken we maar aan de elektronische identiteitskaart. Met de award wil de jury die zin voor innovatie verder aanmoedigen.

Innovatieve producties

EY - Overheidsorganisatie van het Jaar®

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts reikte de award ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ op regionaal niveau uit aan Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen. “We zijn er heel fier op”, zegt algemeen directeur Bart van der Roost.

“We hebben een turbulente fusie achter de rug. Ik deel de titel dan ook graag met de vierhonderd medewerkers van onze theaters die elke dag opnieuw naar de allerhoogste kwaliteit streven.” Dat is precies wat de jury charmeerde: het gezamenlijke streven naar innovatieve producties, in functie van een creatieve strategie. “Ook het maken van kunst kan net zo strategisch, klantgericht, efficiënt, betrouwbaar en innoverend zijn als de activiteit van elke andere onderneming”, aldus nog Bart van der Roost.

 

EY - Overheidsorganisatie van het Jaar®

Op lokaal niveau kreeg de stad Waver de award ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’. “Het hele team geloofde erin”, zegt communicatiedirecteur Caprine Girboux, “maar tegelijk durfden we er niet op hopen.” Voor Waver is de award een mooie erkenning voor de inspanningen die de stad levert rond onder meer dienstverlening aan de burger en stadsontwikkeling, telkens met IT als hefboom. “We plaatsen de burger centraal, beschouwen hem als een echte stakeholder.”

Digitalisering

EY - Overheidsorganisatie van het Jaar®

Tot slot was er; op initiatief van partner BNP Paribas Fortis, nog een speciale award voor de meest duurzame overheidsorganisatie van het jaar. Die prijs ging naar de Vlaamse Belastingdienst.

“We hebben in vrij moeilijke omstandigheden een heel intens parcours afgelegd”, zegt administrateur-generaal David Van Herreweghe. “Als belastingdienst zijn we bij het grote publiek wellicht niet de populairste overheidsorganisatie. Dat we hier toch een award winnen, betekent veel voor ons.”

Met name het digitale traject van de Vlaamse Belastingdienst verdiende de award, zo stelde de jury. “Intern werken we volledig digitaal,” legt David Van Herreweghe uit. “We scannen alle binnenkomende documenten. Op termijn willen we ook alleen maar digitale stukken uitsturen. Daar zullen initiatieven als de eBox en Itsme in de toekomst een sleutelrol bij spelen.”

De uitreiking van de awards vond plaats in Brussel, tijdens een druk bijgewoond evenement. De aanwezigheid van politici en ondernemers onderstreept alvast het belang van het gebeuren.

“Elk jaar opnieuw onderscheiden we overheidsorganisaties die kunnen en durven inzetten op een innoverende strategie en zo een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aanbieden”, zegt Patrick Rottiers, CEO bij EY België. “Zij verdienen het dan ook om waardering te krijgen voor hun inspanningen om steeds beter te kunnen inspelen op de wensen van de burger en de ondernemingen.”

Andere blik op de overheid?

In de jury van ‘Overheidsorganisatie van het Jaar’ zetelen uitsluitend ervaren bedrijfsleiders en managers uit de privésector. Dat geeft meteen ook de insteek van het initiatief weer: een blik op de strategie, visie en werking van een overheidsorganisatie door de bril van een ‘gewone’ onderneming, zonder daarbij te vergeten dat er wel degelijk verschillen zijn. Bij een overheidsorganisatie blijft de ultieme doelstelling altijd opnieuw de optimale dienstverlening aan burgers en ondernemingen.

“Publieke organisaties staan voor tal van uitdagingen”, zegt Didier Beauvois, Head of Corporate Banking & Member of the Executive Board bij BNP Paribas Fortis. “In een context van budgettaire bezuinigingen slagen ze erin zich constant aan te passen aan de voortdurend evoluerende noden van burgers en bedrijven. Ze doen dit met glans en behalen uitstekende resultaten dankzij hun vindingrijkheid. Daarom wil onze bank die organisaties aanmoedigen en hun teams extra in de verf zetten.”

Innovatieve ideeën

Uiteraard nemen overheidsorganisaties voorbeelden over uit de privésector, maar even goed vormen ze vandaag een belangrijke bron van inspiratie voor de bedrijfswereld. Heel wat innovatieve ideeën uit de overheidssector – met name rond digitalisering – vinden zo ook een weg naar de ondernemingen.

“Daarom zet De Tijd graag zijn schouders onder dit initiatief om een efficiënt en klantvriendelijk management van onze overheidsbedrijven in de verf te zetten”, zegt Frederik Delaplace, CEO bij Mediafin. “Veeleer dan enkel te klagen over tekortkomingen, denken we meer effect te sorteren door de vele goede en innovatieve voorbeelden de aandacht te geven die ze verdienen.”

Winnaars

‘Overheidsorganisatie van het Jaar ®

Havenbedrijf Antwerpen

Federaal

FOD Binnenlandse Zaken

Regionaal

Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen

Lokaal

Stad Waver

Duurzaamheid

Vlaamse Belastingdienst