The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Impulse: the latest news and inspirational stories from and for entrepreneurs

>> Entrepreneurship >> Impulse

Van duurzaamheidsbeleid naar een duurzame strategie

Solutions

EY - Van duurzaamheidsbeleid naar een duurzame strategie

Duurzaamheid wordt nog te vaak verkeerd begrepen. Het wordt verkeerdelijk geassocieerd met fair trade, zonnepanelen, bioproducten of goede doelen. Men ziet het nog te veel als iets wat in de marge meespeelt. Dat is een gemiste kans.

Contact

EY - Hans Verboven

Hans Verboven
Executive Director EY Climate Change & Sustainability Services

“Duurzaamheid mag je niet zien als een verplichting of als compliance”, zegt professor Hans Verboven, Executive Director van EY Climate Change & Sustainability Services. “Het is voor een bedrijf eerder een kans om proactief in te spelen op bedreigingen en ze om te buigen naar een win-win.”

Duurzaamheid kan op operationeel en strategisch niveau beschouwd worden. Operationele duurzaamheid omvat je product of diensten, je processen en de organisatiecultuur. Het is het domein van continue verbetering. Strategische duurzaamheid draait om shared value creation, het creëren van meerwaarde voor de maatschappij.

Globale dreigingen

“Ook onze KMO’s en familiebedrijven worden met globale dreigingen geconfronteerd. Ik denk aan klimaatopwarming, grondstoffenschaarste, ketenrisico’s en geopolitieke spanningen.

Daarnaast zijn er op nationaal vlak strengere milieunormen, veeleisende en zelfbewuste klanten en de war-for-talent. En sommige markten evolueren zo sterk dat je de vraag kan stellen of ze nog wel zullen bestaan binnen 5 jaar.

Dit is een uitdagende context, maar je kan alles in een opportuniteit omdraaien. Helaas zien we dat bedrijven vaak als olietankers varen. Ze zijn onvoldoende snel, creatief en wendbaar om echt in te spelen op deze trends.”

De kost van stilstand is groot volgens Verboven. Zo zouden niet-duurzame bedrijven moeilijker high potentials kunnen aantrekken en behouden. Ook de kritische klant keert niet-duurzame organisaties de rug toe.

Bedrijven moeten geen duurzaamheidsstrategie ontwikkelen. Ze moeten ervoor zorgen dat hun bedrijfsstrategie duurzaam is.

Duurzaamheid: een win-win!

Duurzaamheid rendeert. Investeringen in procesefficiëntie, een mensgerichte bedrijfscultuur en de beperking van de ecologische voetafdruk van producten en diensten betalen zich terug. “Zo’n strategie leidt tot meer waarde, winst, welzijn en welvaart en een houdbaar langetermijn businessmodel. Eigenlijk is het gewoon gezond boerenverstand”, zegt Verboven.

“Deze aanpak creëert kostenbesparingen in de waardeketen, optimaliseert processen en laat efficiëntie toenemen. Bovendien stimuleert het innovatie en creëert het merk- en marktwaarde. Wie duurzaam onderneemt, anticipeert op toekomstige wet- en regelgeving, trekt betere medewerkers aan en dient de zelfbewuste consument van morgen. Tot slot verzekert duurzaam ondernemen bedrijven goedkopere toegang tot bedrijfsfinanciering. Niks dan voordelen dus.”

Bedrijven die alleen winst als doel naar voor schuiven ondergraven hun licence to operate en zullen nog slechts een heel specifiek type werknemers aan zich kunnen binden.

Hele organisatie betrekken

Het team van Hans Verboven begeleidt bedrijven en organisaties in hun groeitraject naar een duurzame bedrijfsstrategie. “We starten dikwijls met een duurzaamheidsaudit rond een vijftiental thema’s en integreren onze bevindingen en adviezen in een beleidsvisie en een beleidsplan.”

De audit werkt op drie niveaus: product service excellence, operational excellence en organizational excellence. “De aanpak is simpel: eerst weten wat er is, dan waar men naar toe wil en vervolgens formuleren we een actieplan met duidelijke deliverables en indicatoren. Dankzij onze ervaring in heel uiteenlopende sectoren kunnen we goed inschatten wat waar werkt.”

“In een veranderingstraject wordt veel belang gehecht aan de mens. Hoewel ik steeds vertrek vanuit de C-suite, willen we heel snel voeling krijgen met de werkvloer. We betrekken daarvoor de kaderleden, maar evenzeer vakbondsvertegenwoordigers, arbeiders en zelfs de poetsvrouw. Zo krijgen we een 360°-beeld van hoe het er in de organisatie aan toe gaat.”

“We doen natuurlijk meer dan audits. Onze sterkte is dat we heel erg vanuit helikopterblik analyseren en dat we tegelijkertijd op heel wat cruciale topics zoals afval, circulariteit, HR, communicatie, certificering en ISO-normering de handen uit de mouwen kunnen steken. We zijn dus generalist en specialist op heel wat vlakken. Ik voel me zelf evengoed thuis op de fabrieksvloer als in de boardroom.”

Veel ondernemingen vragen het team van Hans Verboven om te werken rond waarden en bedrijfscultuur. “Zingeving is een hot topic. Werken je mensen voor je bedrijf of bij je bedrijf? Voelen ze zich betrokken en gewaardeerd? Is er een gemeenschappelijk doel (purpose) aanwezig?

Cijfers en marges zijn belangrijk, maar ze geven niet de energie en de zin die we zoeken in ons werk. Die zin vinden we alleen als we het gevoel hebben dat we met ons werk niet enkel winst, maar ook maatschappelijke waarde creëren. Of zoals onze EY tagline het stelt: Building a better working world.”