Family Business Award of Excellence® 2019

Sustainable entrepreneurship across generations

  • Share

 

Gecreëerd in 2014 op initiatief van EY, FBN Belgium et GUBERNA en in partnership met BNP Paribas Fortis en De Tijd, vijf actoren die de ontwikkeling van Belgische familiebedrijven op de voet volgen, beloont deze prijs het familiebedrijf dat uitblinkt in deugdelijk bestuur in zowel de familie als in het bedrijf, in de visie en het behoud van de familiewaarden, in de overdracht van de ondernemerszin over de generaties heen, in communicatie en in maatschappelijk engagement. Veel meer dan een wedstrijd wil de Award een richtlijn zijn voor best practices.

Inspiratiebron voor anderen

De bedrijfsleiders van familiebedrijven benutten vaak de ervaring en kennis van de vorige generaties. We zijn er nochtans van overtuigd dat ze ook verrijkende inspiratie kunnen opdoen bij hun collega’s van andere familiebedrijven.

De “Family Business Award of Excellence®” wil de familiebedrijven aanmoedigen hun ervaringen en beste praktijken onderling uit te wisselen op het vlak van goed bestuur, ondernemingszin en maatschappelijk engagement.

Een initiatief dat past in een internationaal kader

De “Family Business Award of Excellence®” past binnen het ruime kader van het internationale netwerk van competentiecentra Family Business van EY. Indien u meer informatie wenst hieromtrent, klik hier.