EY Bulgaria - CFO Program

EY Bulgaria – CFO Program

CFO of the Year 2018

 • Share

CFO OF THE YEAR се провежда за пети път тази година. Неговата цел е да отличи успешни финансови лидери, които имат принос както към развитието на професията, така и към развитието на своята компания и екипи.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Кандидатите трябва да бъдат CFO или да заемат еквивалентна длъжност в публична или частна организация.
 • Кандидатите трябва да са заемали настоящата си длъжност за период от минимум една година.
 • Кандидатурите трябва да бъдат одобрени и утвърдени от CEO на компанията на кандидата. Това става посредством попълването на информация за лицето, утвърждаващо кандидатурата, в бланката за номинация. С това си действие лицето, което утвърждава кандидатурата, на практика я одобрява. За да получите оригинала на номинационната форма от организаторите, моля пишете на CFO@bg.ey.com или се обадете на телефон 02/ 81 77 180
 • Кандидатите не трябва да работят или да са свързани с която и да е от организациите, които организират, партнират или спонсорират CFO FORUM или CFO OF THE YEAR.
 • Членовете на журито и техните свързани лица не могат да кандидатстват за наградите CFO OF THE YEAR.

CFO OF THE YEAR is organized for the fifth time this year and aims at distinguishing the financial leaders’ contribution to the CFO profession, their team and company.

Eligibility

The applicants must meet the following criteria:

 • Nominees must be a Chief Financial Officer or equivalent with either a public or private organization.
 • Nominees have been in their current position for at least one year.
 • Nominations must be approved and validated by the nominee’s company Chief Executive Officer. The validation is done by filling in the validator’s details in the nomination form. By doing so, the validator approves the nomination. To find and fill in the editable nomination form, please send an email to the organizers CFO@bg.ey.com or contact them by tel. 02 / 81 77 180
 • Candidates are not employed by, or related to, any of the organizations that organize, partner or sponsor the CFO OF THE YEAR forum or the CFO OF THE YEAR competition.
 • Judges, and individuals related to them, are not eligible to apply for the CFO OF THE YEAR awards.