EY Bulgaria – CFO Program

CFO of the Year 2015 winners

  • Share

Известни са победителите в конкурса за най- добри финансови специалисти на България – CFO of the Year 2015.

На 10 юни 2015 г. по време на тържествена церемония в София хотел Балкан бяха обявени победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на България – CFO of the Year 2015. Конкурсът се проведе за втора поредна година от EY – Ърнст и Янг България и Forbes.

През 2015 година взеха участие финансови директори от всички сектори на икономиката: производство, банки и финанси, бързооборотни стоки, търговия.

Кандидатурите бяха разгледани от независимо жури, чиито членове са успешни бизнес лидери, хора от академичните среди и представители на други финансови организации. Всеки член на журито оцени кандидатурите самостоятелно, присъждайки точки по отделни категории. Присъдените точки от журито бяха сумирани и в резултат бяха обявени победителите за всяка една категория.


 

Overall achievement

Малина Маринова

Cтарши финансов мениджър

Телерик
Повече за победителя

 

Стратегия за развитие на финансовата функция

Веселин Денчев

Главен финансов директор на Telus International Europe в категория Стратегия за развитие на финансовата функция

Телус интернешънъл
Повече за победителя

 

Ликвидност и риск

Франк Янсен

Изпълнителен директор и главен финансов директор на в категория Ликвидност и риск

Сибанк
Повече за победителя

 

Планиране и бюджетиране

Милен Глушков

Главен финансов директор на в категория Планиране и бюджетиране

ДЗИ
Повече за победителя

 

Контрол и отчетност

Светлана Болдина

Главен финансов директор на в категория Контрол и отчетност

Нестле България
Повече за победителя

 

×

Малина Маринова - CFO на годината 2015

В годините, през които бизнесът на Telerik расте динамично, Малина Маринова работи за развитието на финансовите процеси в компанията, като същевременно сформира и развива глобалния екип от финансови специалисти на Telerik. От 2013г. насам Малина Маринова ръководи финансовия екип, отговорен за компаниите от групата на Telerik, които са извън САЩ – България, Великобритания, Германия, Дания, Австралия и Индия. През 2014г. Тя, заедно с финансовия екип в България, подпомага активно процеса на подготовка на Telerik за придобиването й от водещата американска компания Progress. Придобиването на компанията е осъществено в рекордната за региона на Югоизточна Европа сделка за 262,5 милиона долара. Усилията на Малина Маринова и на екипa й сега са насочени към интегрирането на Telerik с финансовите процеси на Progress.

×

Веселин Денчев – победител в категория Стратегия за развитието на финансовата функция

Веселин Денчев е главен финансов директор на TELUS International Europe. Преди да стане част от TELUS International, той е бил главен финансов директор и член на управителния съвет на Сирма Груп Холдинг. Освен това Веселин Денчев има опит и като главен финансов директор на Българска народна банка в периода 2006-2008г. Присъединява се към екипа на CallPoint в преходен момент – точно след придобиването на CallPoint от международната компания за аутсорсинг на бизнес процеси (BPO) TELUS International през 2012. Благодарение на професиoнализма и лидерските си умения, Веселин Денчев бързо отговаря на високите изисквания на новото ръководство в лицето на канадската TELUS International. Бързо успява да реорганизира финансовата функция на компанията – да открие и привлече опитни и компетентни финансисти, да създаде екип и заедно с екипа да изгради стабилни финансови процеси в компанията. В момента г-н Денчев заедно с екипа си посреща предизвикателствата на динамично развиващата се компания - като само за 2014 оборотите на TELUS International нарастват с 63%.

×

Франк Янсен – победител в категория Ликвидност и риск

Франк Янсен е главен финансов директор на Сибанк и групата на KBC в България. През последните осем години, в които г-н Янсен заема тази позиция, той има ключова роля за изграждане на модерната и ефективна финансова функция на Сибанк. Г-н Янсен променя финансовата функция, трансформирайки я в партньор на бизнеса с водеща роля при дефинирането и изпълнението на стратегията на банката. Това, което отличава Франк Янсен е неговата визия за екипност в работата и разбирането, че успехът на финансовия директор е успех на екип от хора, работещи в различни звена на банката

×

Милен Глушков – победител в категория Планиране и бюджетиране

Милен Глушков е Главен финансов директор на ДЗИ. От октомври 2013 година той отговаря за финансовата стратегия, планирането и отчетността, инвестиционната политика, управлението на риска и актюерската дейност на компанията. През първата година в новата си роля г-н Глушков и неговия екип трябва да се справят със завишените очаквания към резултатите на компанията в условията на катастрофични събития, падаща доходност на инвестициите и банкова криза. В тази силно предизвикателна среда Милен Глушков успява да преструктурира процесите във финансовата функция, да подобри и унифицира счетоводните политики във всички дружества на ДЗИ, да организира по нов начин процеса на бюджетиране, комбинирайки различни подходи в името на постигането на консенсус за крайната цел за резултат на компанията. Резултат, който в края на годината е постигнат.

×

Светлана Болдина – победител в категория Контрол и отчетност

Светлана Болдина се присъединява като главен финансов директор в екипа на Нестле България след много успешна кариера в Нестле Русия. За по-малко от две години Светлана Болдина успява да реорганизира финансовия екип на Нестле, обединявайки хората и постигайки висока кооперативност и координация между отделните функции в отдела. Г-жа Болдина има мисленето на човек от бизнеса, който преди всичко подкрепя и консултира всички звена на компанията в търсене на ефективност на работата на всички отдели в компанията.

Winners in CFO of the Year Awards for 2015 have been announced.

On 10 June 2015, during an official ceremony in Sofia Hotel Balkan, the winners of the CFO of the Year 2015 competition were announced. The competition was held for the second consecutive year by EY – Ernst & Young Bulgaria and Forbes.

CFOs from all sectors of the economy took part in the competition in 2015, namely, from manufacturing, banking and finance, fast turnover goods and trade.

The applications were reviewed by an independent panel of judges consisting of successful business leaders, academics and representatives of other financial organizations. Each member of the judging panel evaluated the candidates individually, awarding points for each separate category. The points resulted in final scores and the winners for each category were announced.


 

Overall achievement

Malina Marinova

Telerik

 

Strategy for development of the finance function

Veselin Denchev

Telus International

 

Liquidity and risk

Frank Jansen

CIBANK

 

Planning and budgetin

Milen Glushkov

IDZI Insurance

 

Control and reporting

Svetlana Boldina

Nestle Bulgaria