EY Bulgaria – CFO Program

CFO of the Year 2016 winners

  • Share

15 June 2016, Sofia –Yesterday, during an official ceremony in Sofia Hotel Balkan, the winners of the award CFO of the Year 2016 were announced. Organized for a third consecutive year by EY Bulgaria, in partnership with Forbes, the competition distinguishes successful financial professionals and their achievements during the year.

EY - The winners of the award CFO of the Year 2016

Nikolai Garnev, Country Managing Partner of EY Bulgaria, Macedonia, Albania and Kosovo, commented:

EY - Nikolai Garnev

“There was a huge change in recent years in the way the company top management perceives the role of the CFO. Technology transformed the business models in many industries, entrepreneurship is on the rise and globalization has become more tangible. Many of the strategically important business areas were transferred to the CFO role. The stories of the CFOs that the CFO of the Year Awards already distinguished prove that behind any successful company there is a talented CFO.”

And the winners are…

EY - Dorothea Nikolova

Dorothea Nikolova

CFO, DSK Bank was named CFO of the Year 2016 for overall achievement. She received the award from Malina Marinova, CFO, Progress Group and CFO of the Year winner in 2015.

EY - Zhaneta Dzhambazka

Zhaneta Dzhambazka

CFO, Generali Insurance AD is the winner in Strategy for Development of the Finance function category.

EY - Stefan Kostov

Lilia Hitz-Cholakova

Regional Financial Officer Germany and Eastern Europe, Sitel is the winner in Planning and Budgeting category. The award was received by Stefan Kostov, Business Intelligence Manager at Sitel.

EY - Slaveyko Slaveykov

Slaveyko Slaveykov

Chief Financial Officer, Societe Generale Expressbank is the winner in Control and Reporting category.

EY - Ivelin Kamburov

Ivelin Kamburov

CFO, Credissimo is the winner in Liquidity and Risk category.

CFO на годината 2016

EY България

15 юни 2016, София – Вчера по време на тържествена церемония в София хотел Балкан бяха обявени победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на България – CFO на годината 2016. Организиран за трета поредна година от EY България и списание Forbes, конкурсът отличава успешните финансови професионалисти и техните постижения през годината.

EY - Победители в конкурса CFO на годината 2016

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY България, Македония, Албания и Косово коментира:

EY - Николай Гърнев

„В последните години, настъпи промяна в начина, по който топ мениджмънта на компаниите възприема ролята на финансовия директор. Технологиите трансформираха бизнес моделите в много от индустриите, предприемачеството е във възход, а глобализацията става все по-осезаема. Така много от стратегически важните въпроси за бизнеса бяха отнесени към отговорностите на финансовите директори. Историите на финансовите директори, които конкурсът CFO на годината отличава вече трета година доказват именно това – че зад всяка една успешна компания, стои един талантлив финансов директор.“

Ето и победителите…

EY - Доротея Николова

Доротея Николова

Главен финансов директор на Банка ДСК получи голямата награда за цялостен принос във финансовата функция в конкурса CFO на годината 2016. Тя получи наградата от Малина Маринова, CFO Progrees group и победител в конкурса CFO на годината 2015.

EY - Жанета Джамбазка

Жанета Джамбазка

Главен финансов директор на „Дженерали Застраховане“ АД получи награда в категория Стратегия за развитие на финансовата функция..

EY - Стефан Костов

Лилия Хиц-Чолакова

Регионален финансов директор на Sitel за Германия и Източна Европа стана победител в категория Планиране и прогнозиране. Наградата от нейно име получи Стефан Костов, мениджър „Бизнес развитие“в Sitel.

EY - Славейко Славейков

Славейко Славейков

Главен финансов директор на Сосиете Женерал Експресбанк стана победител в категория Контрол и отчетност.

EY - Ивелин Камбуров

Ивелин Камбуров

Финансов директор на Кредисимо взе наградата в категория Ликвидност и риск.