10 Време за четене 12 юли 2020
Climate change and sustainability services, EY Bulgaria

Устойчиви при изменение на климата, Услуги на EY Bulgaria

Автори
Даниела Петкова

Съдружник, Лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Високо признат професионалист с богат опит в областта на финансовите консултации, счетоводството и одита. Влиятелен лектор по финансова отчетност и одит. Запален тенисист.

Мишел Милтенов

Мениджър, „Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство"

10 Време за четене 12 юли 2020

Още

  • ey-climate-change-and-sustainability-services-ey-bulgaria-bg.pdf

Преразглеждане на ролята на компаниите в обществото

Наблюдава се засилен интерес към нефинансовото отчитане от страна на инвестиционните специалисти, насочен към оповестявания касаещи околната среда, социалните въпроси и управлението (ОССВУ), които допринасят повече за вземането на решения в компаниите.

ОССВУ анализът предоставя допълнителен обектив за преглед и оценка на компаниите и активите. Тези фактори помагат при идентифицирането на нови възможности и управлението на дългосрочните инвестиционни рискове, като в крайна сметка се избягва лошото представяне, което може да е резултат от слабите практики на ОССВУ.

Дори и тези, които остават скептични, разбират, че репутационните и екологични рискове могат да повлияят на същността и на начина, по който правим бизнес. А компаниите в България няма да бъдат изключение. От гледна точка на бизнеса, отчитането на нефинансови и ОССВУ дейности е важно, за да се подпомогне укрепването на Вашата корпоративна репутация с различни заинтересовани страни, в това число клиенти.

С какво EY може да помогне?

Нефинансово отчитане

Инвеститорите, регулаторните органи и — по-общо— обществото все повече изискват по-голяма прозрачност по отношение на нефинансовите резултати на организациите за оценка на тяхната истинска стойност в дългосрочен план. В отговор, предприятията трябва да разширят обхвата на своето отчитане и да търсят нови начини за комуникация на нефинансовите резултати.

Накратко

Може да прочетете повече за това как да сме устойчиви при изменение на климата в брошурата в секция ресурси.

Повече за тази статия

Автори
Даниела Петкова

Съдружник, Лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Високо признат професионалист с богат опит в областта на финансовите консултации, счетоводството и одита. Влиятелен лектор по финансова отчетност и одит. Запален тенисист.

Мишел Милтенов

Мениджър, „Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство"