Вашите активи - ДНК модел на фамилните бизнеси, EY

В семейните бизнеси частните активи и активите на компанията често са взаимосвързани. С нарастването на сложността на управлението на семейния капитал, семействата се стремят да улеснят този процес и да подобрят неговата ефективност чрез функциите на семейния съвет.

Related topics Family enterprise

            ДНК активи на фамилните бизнеси

Управление на риска

Структурирането и управлението на капитала е предизвикателство. За да запазят активите си в дългосрочен план, предприемчивите семейства предвиждат промени, управляват всички видове рискове и често преразглеждат своите инвестиции.

Когато обмисляте как да защитите активите от риск, е важно да вземете в предвид повече неща. Цялостна рамка за управление на риска ще помогне за защита на семейния капитал, както и на неговата поверителност и репутация.

Стратегия на семейство

Семейните бизнеси създават семейни офиси за установяване на централна координация на капитала. Тези специални средства помагат на собствениците да създават бързи варианти за вземане на решения и да рационализират отчитането на сравнително ниска цена.

Семейният офис може да служи като предпазна мрежа, взимащият решения е възпрепятстван, когато трябва да се направят важни промени. Той осигурява абсолютна поверителност и намалява зависимостта на семейството от трети страни.

Данъчно управление

Данъчното управление изисква пълна картина на семейните активи, от тръстове и недвижими имоти до самолети и яхти, за да се защити личния капитал. Семейните бизнеси трябва да започнат данъчното си планиране рано, за да намерят правилните подходи - понякога с десетилетия напред. Те също така трябва да въведат отделните членове на семейството в своята стратегия за данъчно планиране, за да постигнат консенсус относно личното и корпоративното данъчно планиране.

Следващото поколение е важен компонент от процеса на данъчно планиране, като се имат предвид данъчните разклонения по отношение на наследяването. Освен това увеличената им глобална мобилност има потенциал да причини сериозни данъчни проблеми.

Капитал

Планирането на богатството започва с целите на семейството за това какво иска да постигне богатството им. Освен че генерират капитал за своите наследници и акционери, семействата често имат амбициозни цели, свързани с благотворителността. Семейните бизнеси трябва да разработят стратегия за постигане на тези цели.

Успешните семейства имат обща цел и споделени ценности, които им помагат да решат какво е важно за семейството и бизнеса. Те създават план, чрез който могат да ръководят вземането на решения, и разчитат на силни основи за управление, за да помогнат на членовете на семейството да управляват различията си по начин, който запазва сплотеността и не застрашава бъдещето на бизнеса.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.