Вашият бизнес - ДНК модел на фамилните бизнеси, EY

Тъй като семействата разделят печалбата между повече членове на семейството, устойчивият растеж и рентабилността на бизнеса стават все по-важни. Семейства, които поддържат предприемаческия дух жив, са в състояние да създадат амбициозни лидери, които мислят различно за бизнеса и предлагат успешни стратегии за растеж.

Related topics Family enterprise

      Семеен бизнес ДНК бизнес

Растеж и иновации

Семейните бизнеси въвеждат иновации успешно, когато се настроят предприемачески, реагират проактивно на промените и следват научноизследователска и развойна дейност.

Стратегията за растеж в един семеен бизнес трябва да обхваща следващото поколение и да ги насърчава да измислят идеи за бъдещи направления на бизнеса чрез иновации или придобиване. Този подход позволява на бизнеса да разработи портфолио, което ограничава емоционалните връзки с първоначалния семеен бизнес. 

Капиталов дневен ред

Успешните семейни бизнеси разбират как тяхната капиталова стратегия се влияе от различни макроикономически фактори и разрушителни сили. Програма за управление на капитала - как управлявате капитала, да изпълнявате транзакции и да прилагате инструменти за корпоративно финансиране към оперативни и стратегически решения - който е достатъчно гъвкав, за да издържи на такива предизвикателства, добавя стойност и помага за стимулиране на растежа.

Дигитална трансформация

Дигитализацията на бизнеса вече не е опция - тя е задължителна. Семейните компании понякога са задължени към традицията и начина, по който винаги са правили нещата. За да се избегне съпротива срещу промяната - от решаващо значение е да се приветстват хората с нови перспективи и нови идеи. Този талант може да се набави от членове на семейството или от външни лица.

Талант

Семейните бизнеси често привличат опитни мениджъри от по -широката бизнес общност. Те носят нови умения и способност за стимулиране на положителни промени. Без акционери, които да ограничават действията, семейните бизнеси могат да мотивират служителите, като предлагат комбинация от финансови, физически и емоционални стимули. Споделянето на печалбите на компанията, както официално, така и неформално, създава трайни взаимоотношения и лоялност.

Успешните семейства имат обща цел и споделени ценности, които им помагат да решат какво е важно за семейството и бизнеса. Те създават план, чрез който могат да ръководят вземането на решения, и разчитат на силни основи за управление, за да помогнат на членовете на семейството да управляват различията си по начин, който запазва сплотеността и не застрашава бъдещето на бизнеса.


      седем двигатели на растежа

Седемте двигателя на растежа на EY

Използвайки мъдростта на хиляди компании с висок растеж, програмата на EY - 7 Двигателя на растежа е изпитана, проверена и надеждна рамка, която може да Ви помогне да мислите по различен начин за вашия бизнес и успешно да реализирате стратегията си за растеж.

Научете повече за EY

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.