Вашето семейство - ДНК модел на успеха на фамилните компании

Когато семействата, които притежават семеен бизнес се разрастват, добрият план за унаследяване става все по-важен. Това изисква прилагане на рамка за управление, която да подкрепи устойчивото развитие на семейния бизнес.

Related topics Family enterprise
Family business DNA family

Наследство и стопанисване

Наследството на едно семейство е свързано с неговата история. Членовете на семейството трябва да знаят откъде идват, къде се намира семейният бизнес днес и какво е възможно в бъдеще. Поколението на собствениците трябва да вдъхнови наследниците си да поддържат жив предприемаческия дух, докато извеждат бизнеса на следващото ниво.

Унаследяване

За някои семейни бизнеси оцеляването до второ или трето поколение може да бъде трудно поради предизвикателствата в управлението, вътрешните конфликти и липсата на планове за унаследяване.

Успешните семейства гледат на планирането на унаследяването като на непрекъснат процес, който помага да се запази семейния капитал и благосъстоянието, да се ангажира всяко поколение и да се осигури рамка, която да позволи на семейството да управлява успешно своя бизнес и други дейности сега и в бъдеще.

Благополучие и безопасност

Семейният дом трябва да бъде сигурно убежище, където членовете на семейството да могат да обсъждат своите силни и слаби страни и страсти. Когато семейството е в бизнеса заедно, понякога чувството за сигурност може да бъде трудно за постигане.

Семеен човешки капитал

Някои от примерите за успешни семейни бизнеси имат строги процедури за управление и писмени споразумения. Тези документи привеждат семейните интереси в съответствие с бизнес стратегията и целта за запазване на натрупания капитал. Те дават насоки, когато емоциите надделеят, и предлагат път напред, когато рационалното вземане на решения е затруднено.

Успешните семейства имат обща цел и споделени ценности, които им помагат да решат какво е важно за семейството и бизнеса. Те създават пътни карти, които могат да ръководят тяхното вземане на решения, и разчитат на силни рамки за управление, за да помогнат на членовете на семейството да управляват различията си по начин, който запазва сплотеността и не застрашава бъдещето на предприятието.

EY Global Next Generation

Водеща на пазара глобална програма за следващото поколение предприемачи, бизнес лидери и професионалисти.

Присъединете се сега

Свържете се с нас

Харесахте това, което видяхте? Свържете се с нас, за да научите повече.