Вашето семейство - ДНК модел на фамилните компании

Когато семействата, които притежават семеен бизнес нарастват, добрият план за унаследяване се превръща във важна част. Това изисква прилагане на рамка за управление, която позволява най-добрите решения да подкрепят устойчиво бъдеще на семейния бизнес.

Related topics Family enterprise

            ДНК модел на фамилните бизнеси

Наследство и управление

Наследството на едно семейство е свързано с неговата история. Членовете на семейството трябва да знаят откъде идват, къде се намира семейния бизнес днес и какво е възможно в бъдеще. Поколението на собствениците трябва да вдъхнови наследниците си които да поддържат жив предприемаческия дух, докато извеждат бизнеса на следващото ниво.

Унаследяване

За някои семейни бизнеси оцеляването до второ или трето поколение може да бъде трудно поради предизвикателствата в управлението, вътрешните конфликти и липсата на планове за унаследяване.

Успешните семейства гледат на планирането на унаследяването като на непрекъснат процес, който помага да се запази семейния капитал и благосъстояние, да се ангажира всяко поколение и да се осигури рамка за семейството успешно да управлява своя бизнес и други дейности сега и в бъдеще.

Благополучие и безопасност

Семейният дом трябва да бъде сигурно убежище, където членовете на семейството да могат да обсъждат своите силни, слаби страни и страсти. Когато семейството е в бизнеса заедно, понякога чувството за сигурност може да бъде трудно за постигане.

Семеен човешки капитал

Някои от примерите за успешни семейни бизнеси имат строги процедури за управление и писмени споразумения. Тези документи привеждат семейните интереси в съответствие с бизнес стратегията и целта за запазване на натрупания капитал. Те дават насоки, когато емоциите надделеят, и предлагат път напред, когато трудностите затрудняват рационалното вземане на решения.

Успешните семейства имат обща цел и споделени ценности, които им помагат да решат какво е важно за семейството и бизнеса. Те създават план, чрез който могат да ръководят вземането на решения, и разчитат на силни основи за управление, за да помогнат на членовете на семейството да управляват различията си по начин, който запазва сплотеността и не застрашава бъдещето на бизнеса.

EY Global Next Generation

Водеща на пазара глобална програма за следващото поколение предприемачи, бизнес лидери и професионалисти.

Присъедини се сега

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.