Вашите ценности - ДНК модел на фамилните бизнеси, EY

Фискалните, правните и финансовите въпроси често възникват ръка за ръка с много от личните цели и ценности на членовете на семейството. Споделените ценности, възприети от следващите поколения за опазване на семейното наследство, са от основно значение за успеха на семейните бизнеси с много поколения.

Related topics Family enterprise

            ДНК ценности на фамилния бизнес

Съвместна работа

Рутината на управление в семейния бизнес може да бъде засегната от конфликт между членовете на семейството относно начина, по който се разпределят парите и властта. Различните цели от едно поколение на друго са друг често срещан източник на конфликти.

Семействата, в които всички членове са съгласни с общите ценности, имат голяма полза от идентичността на целите, поставени за бизнеса, и основните принципи на семейството.

Цел

Целта е това, което свързва семейното предприятие. Целта се основава на семейната история, за да ангажира бъдещите поколения, независимо дали това ще е в бизнеса или ангажираност в други семейни дейности като филантропия и управление на инвестиции.

Целта играе ключова роля в управлението на очакванията и определянето на принципите, които ръководят членовете на семейството в начина на взаимодействие помежду си, както вътре, така и извън семейния бизнес.

Общност

Семейните бизнеси, със своя фокус в дългосрочен план, са особено подходящи за връщане на общността. Те се грижат за служителите си чрез справедливи заплати, ангажимент за безопасност, обучение на работници и стипендии. Те насърчават ръководителите си да работят в съвети с нестопанска цел. Това е част от семейното наследство и ценностната система на основателя.

Управление

Успешните семейства имат поддържаща рамка за управление, включително семейна харта за определяне на обща цел и споделени ценности, за подкрепа на семейното единство и запазване на семейното наследство.

Ефективното управление на семейството често изисква организационен дизайн. Това означава преструктуриране на структурата на бизнеса и ролите на неговото ръководство и служители, така че те да бъдат съобразени с целта на семейството и дългосрочната визия. Предизвикателството е да се направят тези фундаментални организационни промени, без да се разстройват членовете на семейството.

Успешните семейства имат обща цел и споделени ценности, които им помагат да решат какво е важно за семейството и бизнеса. Те създават план, чрез който могат да ръководят вземането на решения, и разчитат на силни основи за управление, за да помогнат на членовете на семейството да управляват различията си по начин, който запазва сплотеността и не застрашава бъдещето на бизнеса.

Свържете се с нас

Беше ли полезно за Вас това съдържание? Свържете се с нас, за да научите повече.