Вие ли определяте ролята си на финансов директор или ролята определя Вас?

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

10 Време за четене 14 ное 2019
Свързани теми Finance

CFO of the Year е конкурс за финансов директор на годината, който се организира за шеста поредна година. Неговата цел е да отличи успешни финансови лидери, да популяризира добрите практики и насърчи професионалното развитие на специалистите от финансовата общност.

CFO of the year в 3 стъпки
 

 1. Каква е основната цел на конкурса?
  Да отличи успешни финансови лидери, които имат принос както към развитието на професията, така и към развитието на своята компания и екип.

 2. Кой може да кандидатства?
  Кандидатите трябва да бъдат CFO или да заемат еквивалентна длъжност в публична или частна организация.

 3. Как може да се кандидатства?
  Финансовите директори могат сами да подадат своята кандидатура или  да бъдат номинирани от свои колеги или управителните органи на съответната компания. 

Кандидатстване

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

 • Кандидатите трябва да бъдат CFO или да заемат еквивалентна длъжност в публична или частна организация.
 • Кандидатите трябва да са заемали настоящата си длъжност за период от минимум една година.
 • Кандидатите не трябва да работят или да са свързани с която и да е от организациите, които организират, партнират или спонсорират CFO of the Year.
 • Кандидатурите трябва да бъдат одобрени и утвърдени от изпълнителния директор на компанията на кандидата. Това става посредством попълването на информация за лицето, утвърждаващо кандидатурата, в бланката за номинация. С това си действие лицето, което утвърждава кандидатурата, на практика я одобрява.
 • Членовете на журито и техните свързани лица не могат да кандидатстват за наградите CFO of the Year.

процесът на номинацията

Всеки финансов директор може да подаде сам своята кандидатура или да бъде номиниран от своя екип, колеги или ръководството на съответната компания. Номиниращите могат да предлагат кандидатурите на повече от едно лице. 

Участниците могат да подадат кандидатура в една или няколко категории, но всеки кандидат може да получи награда само в една категория.

Категории

Наградите CFO of the Year ще бъдат присъдени в следните категории:

 1. CFO of the Year: Стратегически партньор за развитие на бизнеса
 2. CFO of the Year: Трансформация на финансовата функция
 3. CFO of the Year: Лидерство и развитие на екипа
 4. CFO of the Year: Планиране и бюджетиране
 5. CFO of the Year: Контрол и отчетност
 6. CFO of the Year: Малки и средни предприятия

Накратко

Конкурсът предоставя отлична възможност на професионалистите от финансовата сфера да получат заслужено признание за вложените усилия през годините, а компаниите които представят, ще бъдат разпознати като високо професионални организации, които поощряват добрите практики и развиват бизнес средата в България.

Повече за тази статия

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

Related topics Finance
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter