4 Време за четене 15 май 2020
finance-remote-close

Наръчник за дистанционно счетоводно приключване

Автори
Даниела Петкова

Съдружник, Лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Високо признат професионалист с богат опит в областта на финансовите консултации, счетоводството и одита. Влиятелен лектор по финансова отчетност и одит. Запален тенисист.

Христо Стоянов

ACCA, Мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол

4 Време за четене 15 май 2020
Свързани теми Finance

Практически насоки и стъпки за успешно дистанционно счетоводно приключване по време на нарушаване на бизнес дейността и криза

  1. Предварително счетоводно приключване, управление и надзор 
  2. Общо счетоводство и изготвяне на отчети 
  3. Данъци 
  4. Докладване към регулаторни органи и други държавни институции
  5. Подготовка за бъдещи цикли по счетоводно приключване

Стабилност и устойчивост

Когато са изправени пред нарушена нормална бизнес дейност и криза, устойчивите организации полагат усилия, за да преодолеят несигурността, вместо да се оставят да бъдат погълнати и контролирани от нея.

Подсигуряването на ефективна бизнес дейност и особено, въвеждането на подходящи условия за работа по време на криза, както и на мерки за минимизиране на икономическите загуби, се превръща в неотложна задача за ръководния екип на всяка организация, с цел справяне с предизвикателствата на кризисната ситуация. При такива обстоятелства, от ръководителя на финансовата функция на организацията се очаква повече от всякога да оказва стабилна и непрекъсната пордкрепа на бизнеса като открива алтернативни начини за работа и създава нови или обновява съществуващите дейности и стъпки във финансовия процес с цел да посрещне нуждите на променящата се в отговор на кризата бизнес среда. Този документ предоставя практически стъпки, които могат да подпомогнат ръководителя на финансовата функция при планирането и организацията на един успешен процес по дистанционно счетоводно приключване.

Накратко

За да свалите пълния наръчник по Дистанционно счетоводно приключване, моля, проверете в „Ресурси“ и се свържете с нас за допълнителна информация.

Повече за тази статия

Автори
Даниела Петкова

Съдружник, Лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Високо признат професионалист с богат опит в областта на финансовите консултации, счетоводството и одита. Влиятелен лектор по финансова отчетност и одит. Запален тенисист.

Христо Стоянов

ACCA, Мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол

Related topics Finance
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter