5 Време за четене 12 март 2020
e-y-audit-sklyuchi-dogovor-za-bezvuzmezdna-finansova-pomosht-za-izpulnenie-na-proekt

Ърнст и Янг Одит ООД ще организира специфични обучения за своите служители, съфинансирани от ОП „Развитите на човешките ресурси“

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization

5 Време за четене 12 март 2020

  

Ърнст и Янг Одит ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-1.057-0390 „Специфични обучения за продължаващо развитие и основана на знанието икономика в Ърнст и Янг Одит ООД“ съфинансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е повишаване на специфичните знания и умения на служителите на Ърнст и Янг Одит ООД, което ще насърчи професионалното развитите в Дружеството, ще повиши нивото на мотивация и качеството на предоставяните услуги.

Следните специфични цели ще допринесат за постигане на общата цел на проекта:

  • Придобиване на специфични уменията в сферата на международните финанси и счетоводство, което ще допринесе за изграждането на необходимите професионални качества за професията одитор.
  • Повишаване на квалификацията на служителите, което ще спомогне за справяне с предизвикателства, като непрекъснато променящите се изискванията на пазара на труда и динамично развиващия се бизнес.
  • Насърчаване и поддържане на качествена трудова заетост, стабилна работна среда базирана на знанието, водеща до висококвалифициран труд и конкурентоспособност.

В резултат от реализирането на проекта, служителите на Ърнст и Янг Одит ще усъвършенстват уменията си необходими за изпълнение на ежедневните задължения, произтичащи от заеманите от тях работни позиции. Също така, участието в планираните специфични обучения ще повиши нивото на мотивация у служителите, ще създаде чувство на съпричастност, ще стимулира участието и техния принос в дейностите на Дружеството.

Накратко

Проект BG05M9OP001-1.057-0390 „Специфични обучения за продължаващо развитие и основана на знанието икономика в Ърнст и Янг Одит ООД“

  • Обща стойност на проекта: 187 762 лв.
  • Европейско съфинансиране: 79 798,85 лв. (85%)
  • Национално съфинансиране: 14 082,15 лв. (15%)
  • Съфинансиране от бенефициента: 93 881 лв.
  • Срок за изпълнение: 18 месеца
  • Начало на проекта: 15 март 2020 г.
  • Край на проекта: 15 септември 2021 г.

Повече за тази статия

От EY Bulgaria

Multidisciplinary professional services organization