EY HR Academy, Program 2020/2021

EY HR Academy, Програма 2020/2021

EY HR Academy е установена програма, насочена към изграждане на ключови компетенции на HR екипите, свързани с мобилност на персонала, привличане и задържане на таланти и администриране на трудовите правоотношения.

Презентатори

Невена Ковачева
Асоцииран съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност
Милена Благоева, ACCA
Асоцииран съдружник, Финансово-счетоводни услуги
Ребека Клейтман
Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“
Виктор Митев
Асоцииран съдружник в отдел Данъци за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Място на провеждане Ърнст и Янг България ЕООД, бул. Цариградско шосе 47А, София, София, 1124, BG

Дата 8 фев 2021 - 26 фев 2021

Време на провежданеИзберете дата и час през бутона по-долу

Фокусът на програмата ни са последните предизвикателствата пред работодателите и ускоряващия ефект на COVID-19 върху тях в областта на личните и корпоративните данъци, социалното осигуряване, изчисляването на работните заплати, трудовото право и бизнес имиграцията в контекста на глобалните тенденции в управлението на човешките ресурси и изцяло променената работна среда в условията на пандемия.

Програмата е базирана на уебинар сесии по ваше желание и необходимост, включващи въпроси и отговори по представените теми, както и примери от практиката. Програмата се провежда на български език, но имаме възможност и за пригодени на английски език сесии. Програмата е предназначена за HR специалисти, данъчни директори, счетоводители, както и други специалисти, занимаващи се с персонала на компаниите. В края на всеки модул на участниците ще бъде издаден сертификат. При успешно завършване на цялата програма ще бъде издадена EY HR Academy диплома.

*Заявки за участие се приемат до запълване на групата.

Още за програмата на академията

Програмата на обучението включва следните модули:

Модул 1, 18 - 22 януари 2021 г. - Международна мобилност на персонала в новите условия на работа

Модул 2, 8 - 12 февруари 2021 г. - Решения за привличане и задържане на таланти

Модул 3, 22- 26 февруари 2021 г. - Предизвикателства в администрирането на трудовите правоотношения и изчисляването на възнагражденията

Продължителност: 90 мин. за всяка уебинар сесия
Цена за един участник: 350 Евро без ДДС* на модул

Подробна програма ще бъде изпратена предварително на регистриралите се участници.

Ако желаете да получите по-подробна информация, да запазите място в програмата или да се регистрирате, моля свържете се с Невена Ковачева, Nevena.Kovacheva@bg.ey.com, +359887601233.

Ако имате други технически въпроси преди уебинар сесиите, свържете се с нас на ey@bg.ey.com.