Man using phone while sitting on sofa

COVID-19 и поредица от уебинари, свързани с последствията за бизнеса

Епидемията COVID-19 предизвика редица действия от страна на засегнатите държави и започна да засяга бизнеса все по-осезателно.

В опит да отговори на някои от основните въпроси, които засягат бизнеса в момента, EY Bulgaria подготви поредица от уебинари по темата.

(Event List - Manual)
Събитие
Дата
Време на провеждане
-

Презентатори

Даниела Петкова

Съдружник, Лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Христо Стоянов

ACCA, Мениджър, Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол

Събитие
Дата
Време на провеждане
-

Презентатори

Невена Ковачева

Асоцииран съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ирина Янева

Мениджър, Ernst & Young Law Partnership

Събитие
Дата
Време на провеждане
-

Презентатори

Даниела Петкова

Съдружник, Лидер на направление Консултантски услуги в областта на финанси и счетоводство, докладване и контрол за EY България, Северна Македония, Албания и Косово

Виктор Митев

Асоцииран съдружник в отдел Данъци за ЕY България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Събитие
Дата
Време на провеждане
-

Презентатори

Диана Николаева-Митровска

Съдружник и лидер на отдел „Стратегия и сделки“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Ралица Димитрова, ACCA

Старши мениджър, Финансово-счетоводни услуги

Събитие
Дата
Време на провеждане
-

Презентатори

Юра Минчева

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман

Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Image Alt Text
Събитие
Дата
Време на провеждане
-

Презентатори

Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Милена Благоева, ACCA

Асоцииран съдружник, Финансово-счетоводни услуги