Регулациите в електронната търговия

Специализирано събитие

С развитието на технологиите, нарастващия брой електронни търговци и търговски дейности, осъществявани онлайн, както и с разработването на най-разнообразни платформи за електронна търговия, нуждата от регулации, които да гарантират правилното и законосъобразно изпълнение на тези дейности става все по-голяма. И колкото по-масова става електронната търговия, толкова по-сложни стават и регулациите, с които търговците е нужно да се съобразяват и да познават.

Електронната търговия може да допринесе за насърчаване на конкуренцията между различни компании, но може и да доведе до концентрация на пазара в ръцете на големите играчи. Регулациите трябва да гарантират справедлива конкуренция и да предотвратят неравенство на пазара, както и да защитават потребителите и да гарантират техните права. 

Списание Enterprise обединява сили с консултантската компания EY, за да даде възможност на специалистите да се запознаят с последните тенденции и регулации в електронната търговия.

Кога и къде?

22 юни 2023 г. | 14:30-18:00 ч. | Полиграфия офис център 
Цената за участие в събитието е 50 лв. без ДДС.

Темите 

Цени и ценообразуване в контекста на конкуретното право
  • Какви са допустимите практики за формиране на цените, кога е налице нелоялна търговия и какви са възможните действия на регулаторните органи в тази област?
  • Платежни услуги в електронната търговия
Какво е нужно да знаем за платежните услуги в електронната търговия?
  • Как да отговорим на предизвикателствата на платежните услуги, които срещаме в ежедневието?
  • Какви са очакваните промени, които Европейската комисия ще обяви в края на юни?
Омнибус директивата
  • Какви са основните промени за потребителите, които въвежда Омнибус директивата?
  • Какви корекции прави тази директива в съществуващата законодателна рамка и какви са основните положителни промени?

Лекторите

Адв. Светлин Адриянов е съдружник и ръководител на правната практика, ЕY Law, в България, Северна Македония, Албания и Косово. Той има 27-годишен юридически опит и практикува в областта на корпоративното и търговското право, сделките по сливания и придобивания, конкуренцията и антитръстовата политика, защитата на потребителите, интелектуалната собственост, съдебното оспорване и арбитража. Присъединява се към EY през 2018 година. 
Основен фокус на Светлин представлява конкурентното право (включително антитръстови споразумения, забранени споразумения, нелоялна конкуренция, злоупотреба с икономическа зависимост и контрол върху сливанията), сделки по сливания и придобивания и корпоративно право. 

Адв. Ирина Янева е опитен професионалист в областта на правото. Притежава сериозен опит в регулаторните и търговските въпроси във финансовия сектор, капиталовите пазари, електронната търговия, криминалистиката, сливанията и придобиванията и преструктурирането, енергийното право, търговското право. Опитен мениджър на мащабни проекти, свързани с проектирането и внедряването на програми за съответствие със защитата на данните, AML&CTF Program, AML&CTF Remediation, Incident Response Plan, PSD2, MiFID II. Обширен опит в трансгранични сливания и придобивания и преструктуриране в банковия и застрахователния сектор, инвестиции, финансиране на МСП и др. 

Адв. Юра Минчева е мениджър в Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг" с дългогодишен опит в конкурентното, потребителското право, административните спорове и процедури. Представлявала е редица клиенти пред Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията и административните съдилища във връзка с производства за установяване на нарушения на ЗЗК и ЗЗП и издаване на разрешения за концентрации; съветвала е клиенти за съответствието на реализираната от тях дейност с конкурентното законодателство и Закона за защита на потребителите, структуриране на дистрибуторските им системи, изготвяне на правила за съответствие и т.н. Препоръчан адвокат от Legal 500 за Европейско и Конкурентно право и Съдебни спорове, Юра е работила по множество международни придобивания и осъществява процесуално представителство на международни и български компании пред регулаторните органи и съдилища.

Презентатори

Светлин Адриянов
Съдружник, ръководител на правната практика на ЕY за България, Северна Македония, Албания и Косово
Ирина Янева
Старши Мениджър, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“
Юра Минчева
Мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Място на провеждане Полиграфия офис център, бул. "Цариградско шосе" 47A, София, София - град, 1124, BG

Време на провеждане 14:30 - 18:00

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)