2 Време за четене 22 фев 2022
Adobe-Stock-113497157

EY Bulgaria и Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ преподписаха договора за своето партньорство

Автори
Пламена Петкова

Старши специалист човешки ресурси

Ивона Найденова

Старши специалист човешки ресурси

2 Време за четене 22 фев 2022

Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“  и EY Bulgaria преподписаха и подновиха своето партньорство, с цел продължаване на сътрудничеството в различни направление.

В рамките на партньорството ще бъдат организирани и провеждани събития като представяне на реални казуси от практиката на различните направления в компанията, специализирани обучения и презентации, кариерни форуми и т.н. EY Bulgaria ще подкрепи студентите от Стопанския факултет в тяхното кариерно ориентиране и ще им предостави различни възможности за стаж в компанията, съобразени с техните възможности и професионални интереси.

Освен това EY Bulgaria ще подпомогне и процеса по обновяване на учебните планове, така че те да отговарят на актуалните потребности на бизнеса.

Вярваме, че сътрудничеството ни със СУ „Св. Климент Охридски“ е още една стъпка напред в засилването на връзката между образованието и бизнеса, и ще подкрепи студентите в реализирането на пълния им потенциал в кариерното и личностното им развитие.

В резюме - Накратко ?

За този материал

Автори
Пламена Петкова

Старши специалист човешки ресурси

Ивона Найденова

Старши специалист човешки ресурси