Виктория Манчева

Старши мениджър, Данъчни консултации
Офис Sofia, BG

Виктория Манчева е Старши мениджър в данъчната практика на EY Bulgaria с повече от 12 години професионален опит във всички области на данъчното облагане. Основният фокус на Виктория е в предоставяне на данъчни консултации в областта на корпоративното подоходно облагане, данък върху добавената стойност, както и международното данъчно облагане. Работи по международни сделки (M&A), както и документации за трансферно ценообразуване. Има богат опит с някои от най-големите дружества във производствения, фармацевтичния, IT, финансовия, сектора на услугите и търговията на дребно. Виктория подпомага дружествата по време на данъчни проверки и ревизии, включително чрез изготвяне на писмени обяснения, възражения и обжалвания срещу констатации на инспектиращите органи. Има опит в областта на европейско и държавно финансиране на инвестиционни проекти, както и ползване на други данъчни и неданъчни насърчителни мерки от предприятията.

Виктория е автор на публикации в областта на данъците и член на работни групи с дейност в областта на законодателните промени. Притежава магистърска степен по финанси, бакалавърска степен с профил „Право“. Участва в множество семинари в областта на данъчното облагане, включително обучения на данъчната администрация. 

Contact us