10 Време за четене 14 апр 2020
workforce-is-the-number-one-concern-but-cash-flow-and-liquidity-is-the-number-one-priority

Служителите са грижа номер едно, но паричните потоци и ликвидността са приоритет номер едно

От Мартин Бочев

CFA, Старши мениджър, Консултантски услуги по сделки

10 Време за четене 14 апр 2020
Свързани теми Transaction advisory services

Запазването на паричните средства и осигуряването на буфери ликвидност са решаващи за преминаването през следващите няколко седмици и месеци. Оцеляването на бизнеса е крайната цел.

Докато всяването на страх не е полезно, организациите трябва да проучат какви кризисни мерки е възможно да бъдат предприети.

Времето е истинската заплаха в тези ситуации, затова организациите трябва да упражняват здрав разум и да направят равносметка на рисковете, изтичането на ликвидност и възможностите за набиране на капитал.

Редица ръководства няма да могат да преценят дали бизнесът им може да преодолее криза или не, защото не са се подготвили за това. Но оценяването на ситуацията като значително по-лоша, отколкото е, не помага.

Планирайте, не се паникьосвайте. Вземете информирани решения и покажете силно лидерство - не позволявайте на „перфектното“ да попречи на „доброто“.

Докато служителите са грижа номер едно, ликвидността трябва да бъде приоритет номер едно. Плановете за действие в извънредни ситуации трябва да бъдат практични, да бъдат изпълними и да съдържат предварително одобрени от съвета на директорите условия, така че ако бъдат достигнати критичните показатели или събития, плановете да могат бързо да бъдат въведени в действие.

Смущенията в бизнеса са очевидни и оказват голям натиск върху ликвидността и наличните парични средства. В тази ситуация е изключително важно да се наблюдават и прогнозират паричните потоци на седмична или дневна база по директния метод, за да се предвидят възможни моменти на недостиг на парични средства, да се определи количествено размерът на недостига и да се идентифицират подходящи средносрочни решения.

Обмислете различните възможности, достъпни за вашите организации, и анализирайте всяка от тях:
 • Условия за плащане с клиентите и процес на събиране на вземания
 • Отстъпки за ранно плащане
 • Предоговаряне на условията за плащане с доставчиците
 • Намаление на нивата на материалните запаси, така че да отразява очаквания обем на продажбите
 • Анулиране на договорени доставки или услуги, които не са належащи, дори да загубите платен депозит (все пак е положителна парична мярка)
 • Възможности за факторинг
 • Преглед на задълженията и въвеждане на одобрение за всяко плащане
 • Рационализиране на разходите за персонал; кандидатстване за държавната компенсационна схема 60/40; използване на отпуск
 • Отлагане на капиталови разходи
 • Преглед на променливите разходи – идентифициране кои могат да бъде забавени или отменени
 • Използване на овърдрафт лимити и друго външно мостово финансиране
 • Преглед на кредитната документация, за да се идентифицират потенциални промени в погасителния план и други положителни мерки за паричния поток
 • Продажба на излишни активи
 • Оптимизация на плащането на данъци, като се възползвате от прогнозата за авансово плащане и варианти за отсрочване
 • Кандидатстване за грантове от структурните и инвестиционните фондове на ЕС

Ранната, ясна и откровена комуникация с всички заинтересованите страни е критична част от всеки план за управление в извънредна ситуация. Твърде често организациите се обръщат навътре по време на криза. Но никой не харесва изненадите, затова организации, които държат заинтересованите страни настрана, по-често имат по-големи затруднения от тези, които са проактивни, отворени и ясни със своите послания.

 

Накратко

Единственият начин да постигнете сигурност по отношение на очакванията за ликвидността е като я тествате чрез анализ на различни сценарии. Сценариите трябва да отразяват финансовите и оперативни уязвимости, да се основават на подробни допускания и да позволяват бърза промяна на допусканията и сценариите. Средата бързо се променя и бордовете заедно с управленските екипи трябва да могат да реагират с адекватна бързина.

Повече за тази статия

От Мартин Бочев

CFA, Старши мениджър, Консултантски услуги по сделки