5 Време за четене 14 сеп 2022

Промени в Кодекса на труда, касаещи човешките ресурси

От Ребека Клейтман

Старши мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.

5 Време за четене 14 сеп 2022

На 5 август 2022 г. бяха обнародвани промени в Кодекса на труда (КТ), повечето от които влязоха в сила със задна дата - считано от 1 август 2022 г. Промените целят да адресират определени социални въпроси, касаещи служителите, и бяха част от един от последните актове, гласувани от 47-то Народно събрание.

Промените касаят основно следните въпроси:

  • правото на служителите да сключват втори трудов договор с друг работодател;
  • нови задължения на работодателя за информиране на служителите по въпроси, касаещи трудовите правоотношения;
  • въвеждане на нов максимален срок на изпитване за служители на краткосрочни договори;
  • законово регламентирана възможност на служителите да предлагат промени по трудовите си правоотношения и задължение на работодателя да се мотивира в случай на отказ;
  • зачитане на времето на задължително обучение за работно време;
  • право на отпуск за родители, чиито деца са карантинирани;
  • нов вид отпуск за бащи на деца до 8-годишна възраст.

Разгледайте обобщение на гласуваните промени ТУК.

Накратко

Повече за тази статия

От Ребека Клейтман

Старши мениджър, Адвокат, Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“

Ребека Клейтман е мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ с повече от 15-годишен опит в сферата на придобиванията, банковото и финансово право, реструктурирания и трудово право.