5 Време за четене 17 дек 2020
A series of master class lectures, organized jointly between EY Bulgaria and UNWE

Поредица от лекции, организирани в рамките на споразумението за сътрудничество между EY Bulgaria и Университета за национално и световно стопанство

От Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Експерт по финансово-счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати и данъчни услуги. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

5 Време за четене 17 дек 2020
Свързани теми Tax

 

През  ноември и декември 2020 г. професионалисти от EY Bulgaria проведоха лекции пред студенти от УНСС като част от сътрудничеството между EY Bulgaria и университета. Лекторите от EY Bulgaria бяха поздравени от проф. Снежана Башева, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“. „Партньорството с EY Bulgaria e чест и отговорност. За нашите студенти прекият контакт с бизнеса е безценен. Благодарим, че споделяте с нас практическия си опит“, заяви проф. Башева.

А ето и малко повече за самите лекции.
Темата на първата публична онлайн лекция беше „Основни изисквания и организация на счетоводната отчетност на мултинационални компании”. Лектори бяха Найден Костадинов, ДЕС, FCCA, съдружник и ръководител на Данъчната практика, и Ралица Димитрова, ACCA, старши мениджър в отдел „Счетоводни и данъчни услуги“ в EY Bulgaria.

Акцентите в лекцията бяха:

 • Нужди и изисквания на мултинационалните компании към счетоводната и данъчната функция
 • Ползи и рискове при аутсорсинг на счетоводни и данъчни услуги
 • Обхват на услугата за аутсорсинг 
 • Рамка на МСССУ 4410 „Ангажименти за компилиране на финансова информация“ и приложение на стандарта при предоставяне на счетоводни услуги
 • Технологии при обслужване на глобални счетоводни и данъчни функции.

Друга лекция, проведена отново от Найден Костадинов и Ралица Димитрова беше на тема „Ефекти върху процеса на отчетност от тенденциите за централизиране на счетоводната и данъчната функция на мултинационални компании ”.

Акцентите в лекцията бяха:

 • Глобални тенденции за централизиране на счетоводната отчетност в центрове за споделени услуги
 • Ефекти върху счетоводната отчетност на компаниите за местни (нормативно установени) цели и данъчно отчитане
 • Методология за счетоводно и данъчно отчитане за местни цели и равнение с централизираната отчетност в SSC
 • Представяне на практически примери.

Лекция на тема „Новият стандарт за признаване на приходи МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ беше проведена от Ивайло Колев, ДЕС, FCCA, асоцииран съдружник в Одит практиката на EY Bulgaria. Ивайло представи всеобхватно изискванията на МСФО 15 и сподели практическия си опит при прилагането на стандарта и предизвикателствата, които среща в работата си с водещи компании. Сложната проблематика беше представена с множество примери, което улесни усвояването на нови знания от студентите.

Още една лекция „Новият стандарт за отчитане на лизингови договори МСФО 16 „Лизинг“ беше проведена от Данаил Гецев, ДЕС, FССА, асоцииран съдружник в Одит практиката на EY Bulgaria. Данаил представи всеобхватно изискванията на МСФО 16 „Лизинг“ и сподели практическия си опит при прилагането на стандарта. Той открои съществените различия между предишния МСС 17 „Лизинг“ и МСФО 16 и тяхното отражение върху годишния финансов отчет. Сложната проблематика беше представена с множество примери - безценна практика за студентите.

В още две лекции Найден Костадинов и Надя Михова, HR мениджър в EY Bulgaria запознаха студентите със стажантските програми на EY в България. Студентите придобиха представа за основни бизнес приоритети, за фирмената култура и ценности на EY. Представен беше и обхватът на професионални услуги на фирмата, от което студентите научиха колко разнообразна и всеобхватна може да бъде реализацията в областта на счетоводството и финансите. Студентите разбраха как и защо стаж в EY би могъл да e ценен за тяхното професионално развитие и кариерна ориентация. В края на презентацията беше обсъдена и темата за важността при избора на първи работодател.

Накратко

Това беше кратък преглед на инициативи, свързани със сътрудничеството между EY Bulgaria и Университета за национално и световно стопанство.

Повече за тази статия

От Найден Костадинов

Съдружник, Лидер Данъци, EY България, Северна Македония, Албания и Косово. Финансово-счетоводни услуги

Експерт по финансово-счетоводни услуги, услуги по обработка на работни заплати и данъчни услуги. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Related topics Tax
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter