5 Време за четене 1 апр 2020
individuals-urgent-actions-during-the-state-of-emergency

Физически лица - извънредни действия в извънредно положение

От Невена Ковачева

Съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност. Майка на две деца.

5 Време за четене 1 апр 2020
Свързани теми COVID-19

Данъчни, социално - осигурителни и имиграционни аспекти

Извънредните мерки, приети от много държави във връзка с COVID-19, доведоха до принудително удължаване или предсрочно прекратяване на голяма част от трансграничните командировки. Във връзка с това както и с възможността за дистанционна работа от друга държава, ЕY препоръчва да имате предвид следните данъчни, социално-осигурителни и имиграционни аспекти за вашите служители:

Месечно удържане на данък - прегледайте данъчната позиция на командирования служител, тъй като от нея зависи наличието или липсата на задължение за дружеството - работодател за удържане и деклариране на данък върху възнаграждението. За командировани от България служители, проверете дали имате основание за спиране на удържането на данък, а за командировани към България служители, проверете дали сте икономически работодател и върху каква част от дохода трябва да начислите данък.
Задължения за регистрация като осигурител - при въвеждане на работа от разстояние от друга държава за ваш служител като изпращащо дружество, за вас е вероятно да възникне задължение за регистрация като осигурител в другата държава.

Спешно издаване на удостоверения А1 и S1 – кандидатствайте възможно най - рано за издаване на удостоверения А1 и S1 за всички служители, командировани към държави членки на Европейския съюз / ЕЕА и Швейцария. Наличието на издадено удостоверение за приложимо социално-осигурително законодателство (А1) е предпоставка за издаване на удостоверение S1, даващо право на командирования служител да ползва пълния пакет от здравни услуги в държавата, в която е командирован. Това е от особено значение при опасността от заболяване от COVID-19.

Чужденци, възползвали се от безвизов режим на пребиваване в България – проследете броя дни на вече използван разрешен престой в България и разгледайте възможностите за кандидатстване за официално разрешение за работа и пребиване в България. Удължаването на престоя на граждани на трети страни, влезли по безвизов режим, отвъд 90 дни в рамките на 180 - дневен период не е изрично уредено и остава предмет на ad hoc прилагане на разпоредби за разрешаване на удължаване при наличие на хуманитарни причини.

Зачестили проверки от НАП

Наблюдаваме зачестили случаи на проверки на физически лица през последните седмици. Имайте предвид, че по време на извънредното положение, въведено заради COVID - 19, сроковете по данъчни проверки и ревизии не спират да текат. Това означава, че лицата трябва да отговарят на получени искания за предоставяне на документи и информация в определените за това срокове. Отчитайки, че в сегашната ситуация е лесно да пропуснем получени съобщения от НАП, препоръчваме на всички лица особено тези със сметки в чужбина, да следят за:

Получени съобщения от НАП - Въпросите на НАП са базирани на информация от чуждестранни институции, получена в рамките на автоматичен обмен на информация. Те целят да установят вида на получените доходи по банкови сметки в чужбина и дали те са били правилно декларирани и обложени в България, както и произхода на наличните по чуждестранни сметки средства на базата на разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Срок за отговор – Налице са възможности за удължаване на срока за отговор. От друга страна, администрацията може да се възползва от приетите разпоредби, с които давностните срокове за погасяване на публични задължения спират да текат за времето на обявеното извънредно положение.

Последици при забава в изпълнението на задължения – Лихвите върху плащания на публични задължения продължават да се начисляват.

Срокът за подаване на годишна декларация за 2019 г. и заплащане на дължим личен данък - срокът беше удължен само за физически лица, които извършват търговска дейност. За всички други срокът от 30-ти април остава непроменен.

Накратко

Повече за тази статия

От Невена Ковачева

Съдружник в отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово, ръководител отдел Човешки капитал и глобална мобилност

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност. Майка на две деца.

Related topics COVID-19
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter