EY

EYe on Tax 2018 - Formularz rejestracyjny

* - pola obowiązkowe
Dane zespołu:
 
* Nazwa zespołu:
* Uczelnia:
* Miasto:
 
Dane uczestnika nr 1:
* Imię i nazwisko: 
* Kierunek studiów:
* Rok studiów:
* Kontakt e-mail :
 
Dane uczestnika nr 2:
* Imię i nazwisko:
* Kierunek studiów:
* Rok studiów:
* Kontakt e-mail :
 
Dane uczestnika nr 3:
* Imię i nazwisko:
* Kierunek studiów:
* Rok studiów:
* Kontakt e-mail:
 
Dane uczestnika nr 4:
  Imię i nazwisko:
  Kierunek studiów:
  Rok studiów:
  Kontakt e-mail :
 
Skąd dowiedzieliście się o konkursie?
AIESEC  ELSA  Biuro Karier
 Koła naukowe  Targi Pracy
Dni Kariery

 Pracuj.pl

 www.ey.com.pl/kariera  GoldenLine  Facebook
 Fora internetowe  Google  Students.pl
 Gazetki studenckie  Prasa codzienna  Radio
 Plakaty/ulotki

 Od profesora
wykładowcy 

 Znajomi
Inne :

* Wyrażam dobrowolną zgodę wobec spółek z Grupy EY Polska na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w formularzu w celu aktywnego udziału w Konkursie EYe on Tax zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny informacji dotyczących Konkursu EYe on Tax. Jednocześnie oświadczam, że dane wprowadzone do formularza, które nie są moimi danymi osobowymi, są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz mam prawo przekazać spółkom z Grupy EY Polska te dane osobowe oraz  w imieniu spółek z Grupy EY Polska zobowiązuje się dopełnić wobec osób trzecich obowiązek informacyjny określony poniżej.

* Wrażam dobrowolną zgodę wobec spółek z Grupy EY Polska na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w formularzu w celu aktywnego udziału w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez spółki z Grupy EY Polska zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany adres elektroniczny informacji dotyczących procesów rekrutacyjnych.

Obowiązek informacyjny.

Administratorem Twoich danych osobowych są spółki z Grupy EY Polska. Dane kontaktowe spółek z Grupy EY Polska znajdują się pod adresem http://www.ey.com/PL/pl/About-us/Dane-spolek

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach wskazanych powyżej (udział w konkursie). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych. Przewarzane kategorie Twoich danych osobowych to dane osobowe zawarte w formularzu, takie jak: imię i nazwisko, numer telefon i adres e-mail. Odbiorcą Twoich danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółki z Grupy EY Polska w jej biznesowej działalności.

Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora danych osobowych: kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com